Verzekering: schade aan derden door toedoen van gemeente

​Had jij een ongeval? Of ondervond jij schade? En denk je dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Meld dit dan zo snel mogelijk. De gemeente is verzekerd voor schade die zij aan derden toebrengt. 

Voorwaarden

​Je had een ongeval of leed schade en denkt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.

Procedure

 • ​Meld je schadegeval zo snel mogelijk via het secretariaat van de gemeente. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@puursam.be. Of kom persoonlijk naar het gemeentehuis. Breng zeker de nodige documenten mee.
 • De medewerkers van het secretariaat lichten de verzekeringsmaatschappij in. Die gaat na of de gemeente aansprakelijk is voor het voorval. Indien nodig vraagt ze ook bijkomende info op.
 • De verzekeringsmaatschappij brengt de gemeente en de schadelijder op de hoogte van haar beslissing.
 • Is de gemeente aansprakelijk? Dan vergoedt de verzekeringsmaatschappij je voor de geleden schade.
 • Is de gemeente niet aansprakelijk? Dan ontvang je geen vergoeding. 

Meebrengen

 • je verzekeringsgegevens
 • een aanrijdingsformulier of minstens een verslag waarin je het ongeval beschrijft 
 • alle nuttige informatie en bewijsmateriaal van de schade (bijvoorbeeld foto's)
 • offerte waaruit de herstellingskost blijkt
 • proces-verbaal van de politie (of minstens het nummer van het proces-verbaal) of meldingsfiche van de politie
 • eventueel: adresgegevens van getuigen 

Regelgeving

​Artikel 1382 burgerlijk wetboek.

Contactinformatie