Vraagverheldering thuiszorgcoördinatie

​​​Heb je een vraag over je thuissituatie? Of een andere zorgvraag? Doe dan een beroep op de thuiszorgcoördinator.

De thuiszorgcoördinator is een ervaren maatschappelijk werker en maakt deel uit van het Sociaal Huis of dienstencentrum.

Hij of zij beantwoordt al jouw zorgvragen en begeleidt aanvragen voor o.a.:
 • gezinszorg
 • aanvullende thuiszorg
 • mobiliteit
 • tegemoetkomingen
Samen met jou zoekt de ​thuiszorgcoördinator naar een gepaste oplossing. Indien nodig verwijst de coördinator je door naar de juiste​ dienstverlening.

Voorwaarden

​Je hebt een vraag over:
 • welzijn binnen de thuiszorg:
  • ondersteuning in de thuiszorg
  • financiële ondersteuning
  • mobiliteit
  • opvang (semi)residentieel
  • ziektebeelden
  • levenseinde
  • handelingsbekwaamheid
  • info en doorverwijzing
 • opvolging thuiszorgsituatie

Procedure

 • Contacteer de thuiszorgcoördinator of de teamverantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum:
  • Ga persoonlijk langs.
  • Neem contact op via telefoon of e-mail.
 • De thuiszorgcoördinator bezoekt jou thuis om een totaalbeeld te krijgen van je hulpvragen.
 • Je krijgt vrijblijvend informatie over de verschillende opties.
 • Indien nodig, verwijst de thuiszorgcoördinator je door naar de gepaste dienstverlening (intern of extern). Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met jou, je familie of mantelzorger.
 • Indien gewenst blijft de thuiszorgcoördinator betrokken tot je probleem is opgelost of je vraag is beantwoord.
 • Zit je in complexe zorgsituatie? Dan kan de thuiszorgcoördinator een zorgoverleg aanvragen. De coördinator staat je daarin bij.

Meebrengen

 • identiteitskaart met pin-code
 • klevertje mutualiteit

Bedrag

Gratis

Meer info?

Contactformulier