Wapenschild

​​​​​​​​Het wapenschild van onze gemeente

Elke gemeente heeft een wapenschild, een gebruik dat zijn oorsprong heeft in de middeleeuwen. Onze fusiegemeente had nood aan een nieuw wapenschild. Dat werd ontworpen door de Puurse tekenaar Luc Morjaeu: daarvoor baseerde hij zich op de geschiedkundige waarde van de originele wapenschilden van Puurs en van Sint-Amands.
Bekijk ons wapenschild.​​

Link naar alle woonkernen

In het wapenschild is elke woonkern vertegenwoordigd. Het schild bestaat uit vier kwartieren.

  • links boven: schuinbalk voor Puurs, Kalfort en Breendonk
  • rechts boven: leeuw van Sint-Amands
  • links onder: haan van Ruisbroek
  • rechts onder: Croÿ voor Liezele-Lippelo

In het grasveld onderaan verwijzen de zwarte rozen van Snoy naar Oppuurs. En de zilveren rozen uit het wapen van Beughem naar Lippelo.

Ook over de wapenhouders is goed nagedacht. Links zie je Sint-Pieter, die Puurs representeert. En rechts Sint-Amandus die symbool staat voor Sint-Amands en een draak vertrappelt. ​


 Heraldische beschrijving:

Gevierendeeld

1. in keel een geschaakte schuinbalk van twee rijen van zilver en van sabel

2. in sabel een leeuw van zilver, gekroond, geklauwd en getongd van goud

3. in zilver een stappende haan van sabel, gebekt, gebaard en gepoot van keel

4. gevierendeeld: 1. en 4. in zilver drie dwarsbalken van keel 2. en 3. in zilver drie disselbijlen van keel, de twee in het schildhoofd afgewend.

Schildhouders: links een Sint-Pieter met tiara en sleutel, rechts ​een Sint-Amandus met kerk en draak, alles van goud.

Het geheel geplaatst op een losse grasgrond, bezaaid met rozen van sabel, geknopt en gepunt van goud en met rozen van zilver.

Bekende tekenaar

Tekenaar van dienst was Luc Morjaeu. Hij zat verschillende keren samen met de burgemeester en de gemeentediensten om tot dit ontwerp te komen. Dat werd uiteindelijk goedgekeurd door de Vlaamse Heraldische Raad die in opdracht van de Vlaamse regering waakt over de geschiedkundige correctheid van een wapenschild.

 Bekijk ons wapenschild.

Onze gemeentevlag

Onze fusiegemeente heeft ook een nieuwe vlag. De hoofdkleuren daarop zijn rood en wit, ook voordien al de belangrijkste tinten van de gemeenten Puurs en Sint-Amands. Midden op de vlag zie je de Puurse schuinbalk, aan weerszijden geflankeerd door de klimmende leeuw van Sint-Amands.​

Heraldische beschrijving:

Rood met een geschaakte schuinbalk van twee rijen van wit en zwart, vergezeld van twee witte leeuwen, geel gekroond, geklauwd en getongd.

De vlag wappert aan een aantal officiële monumenten op het grondgebied Puurs-Sint-Amands.

Bekijk onze gemeentevlag​.​