Wettiging handtekening

​​Je kunt een handtekening laten wettigen of legaliseren. Dat betekent dat de daartoe bevoegde overheid de échtheid van de handtekening schriftelijk bevestigt. 
Opgelet: zo'n handtekeningwettiging bewijst niet de echtheid van de inhoud van het document waarop de handtekening staat.

Personen wiens handtekening vaak dient gewettigd te worden kunnen deze ook deponeren bij de gemeente.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in België
  • Je mag het document niet gebruiken​ voor immorele, bedrieglijke of strafbare doelen.
  • Je moet aantonen dat de wettiging nuttig of nodig is (een private akte, zoals een eigenhandig geschreven testament, komt niet in aanmerking). 

Procedure

​De burgemeester (of zijn gemachtigde) gaat na of de te wettigen handtekening overeenstemt met die van de persoon wiens identiteit wordt vastgesteld.
Belangrijk: een handtekening op een blanco vel papier alsook onder een tekst die  niet verstaanbaar is wordt niet​​ gewettigd.​

Meebrengen

  • document waarop de handtekening moet worden gewettigd 
  • identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen? Breng dan zijn/haar identiteitskaart mee én een volmachtformulier​ door hem/haar ondertekend.

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Aandachtspunten

​Ben je niet gedomicilieerd in België? Dan kun je jouw handtekening alleen laten wettigen bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Bijkomende informatie

Contactinformatie