Wettiging handtekening

​Je kunt een handtekening laten wettigen of legaliseren. Dat betekent dat de daartoe bevoegde overheid de échtheid van de handtekening schriftelijk bevestigt. 
Opgelet: zo'n handtekenigwettiging bewijst niet de echtheid van de inhoud van het document waarop de handtekening staat.

Voorwaarden

  • Je moet gedomicilieerd zijn in onze gemeente.
  • Je mag het document niet gebruiken​ voor immorele, bedrieglijke of strafbare doelen.
  • Je moet aantonen dat de wettiging nuttig of nodig is (een private akte, zoals een eigenhandig geschreven testament, komt niet in aanmerking). 

Procedure

​De burgemeester (of zijn gemachtigde) gaat na of de te wettigen handtekening overeenstemt met die van de persoon wiens identiteit wordt vastgesteld.
Belangrijk: een handtekening op een wit vel papier wordt nooit gewettigd.​

Meebrengen

  • document waarop de handtekening moet worden gewettigd 
  • identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen? Breng dan zijn/haar identiteitskaart mee én een volmacht door hem/haar ondertekend.

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Aandachtspunten

​Ben je niet gedomicilieerd in België? Dan kun je jouw handtekening alleen laten wettigen bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Bijkomende informatie

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier