Woontoelage voor assistentiewoningen

​​​Heb je een laag besteedbaar inkomen en woon je in een assistentiewoning? Vraag dan een woontoelage aan bij het OCMW.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs​-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt een gewaarborgd minimumpensioen of een vervangingsinkomen (= categorie leefloon + 10%).
  • Je woont in een assistentiewoning.

Procedure

  1. ​​Dien je aanvraag in bij de social​e dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité beslist of je een woontoelage krijgt.

Contactinformatie