Woontoelage voor assistentiewoningen

​​​Heb je een laag besteedbaar inkomen en woon je in een assistentiewoning? Vraag dan een woontoelage aan bij het OCMW.

Voorwaarden

  • Je woont in Puurs​-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.
  • Je hebt een gewaarborgd minimumpensioen of een vervangingsinkomen (= categorie leefloon + 10%).
  • Je woont in een assistentiewoning.

Procedure

  1. ​​Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité beslist of je een woontoelage krijgt.

Meer info?

Contactformulier