Aanvraag tot begraven

​​​​​​​​​​Overlijdt een van je dierbaren? Dan heb je de keuze tussen begraven met of zonder grafconcessie te Breendonk, Ruisbroek, Liezele, Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo én de nieuwe parkbegraafplaats in de Molenstraat vanaf 1 november 2020.
Op de begraafplaats van Puurs en Kalfort kunnen vanaf 1 november 2020 enkel nog familieleden bijgelegd worden in een bestaande grafconcessie.

Begraven zonder grafconcessie te Breendonk, Ruisbroek, Liezele, Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo, uitgezonderd parkbegraafplaats 

Er zijn verschillende manieren van begraven met elk hun eigen voorwaarden (zie reglementen voor gedetailleerde info):

 • volle grond:

  • plaats een zerk van 1,7 x 0,80 meter te Breendonk, Ruisbroek, Liezele en van 1,8 x 0,8 meter te Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo.

 • een columbariumnis: 

  • Voorzie een columbariumplaat. 

  • Afhankelijk van de plaats zijn er andere afmetingen.

 • ​​​urnenveld: 

  • plaats een grafsteen van 0,5 x 0,6 meter, eventueel met lessenaartje bovenop te Breendonk, Ruisbroek en Liezele. En in Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo 0,5 x 0,5 meter

 • asverstrooiing op asweide: 

  • ​Vraag een naamplaatje aan via begraafplaatsen@puursam.be. 

  • De grafmaker kleeft het plaatje op de herdenk​ingsmuur op de asweide. Het naamplaatje blijft 10 jaar aangeplakt. Het is niet mogelijk om die periode te verlengen.

  • in Ruisbroek is er ook een mogelijkheid om verstrooid te worden in een waterurn. De assen worden hier onder de asweide bewaard.

De overledene heeft recht op 10 jaar grafrust. Na een aankondiging gedurende één jaar lang worden:

 • ​de graftekens van de graven verwijderd

 • de urnen uit de columbariumnissen en urnenveldkelders genomen

 • de assen verstrooid op de asweide

Begraven zonder grafconcessie op Parkbegraafplaats Molenstraat vanaf 1 november 2020

 • volle grond:

  • De kist wordt onder het gras begraven.

  • De uniforme grafsteen uit donker graniet staat achter de begraafzone en kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur voor € 1.500

  • Het recht opstaande stuk van de grafsteen kan gepersonaliseerd worden indien de steen werd aangekocht

  • Werd de grafsteen niet aangekocht? 

   • Dan mag je er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk alsnog betaald te worden. 

   • er mag alleen een naamplaatje ​​type 'asweide' van 6x15 cm bevestigd worden door de grafmaker

 • een columbariumnis: 

  • Gebruik de uniforme columbariumplaat uit blauwe hardsteen

  • de klimplanten dienen behouden te worden

 • ​​​urnenveld: 

  • De uniforme grafsteen uit donker graniet van 80 x 80 cm kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur voor € 1.000

  • Werd de grafsteen niet aangekocht? Dan mag je er niets aan vasthechten en niet beletteren. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk betaald te worden.

  • Is de grafsteen niet aangekocht, dan mag er tegen betaling alleen een naamplaatje van 6x15 cm bevestigd worden door de grafmaker​

 • asverstrooiing op asweide of in de waterurn: 

  • ​​De asverstrooiing kan op de klassieke manier op de asweide gebeuren

  • Naast de asweide staat een waterurn waar de assen in gestrooid kunnen worden​, die worden dan onder de asweide bewaard

  • Vraag een naamplaatje aan via begraafplaatsen@puursam.be. 

  • De grafmaker kleeft het plaatje op de herdenk​ingsmuur aan de asweide. Het naamplaatje blijft 10 jaar aangeplakt. Het is niet mogelijk om die periode te verlengen.

 • natuurlijk begraven

  • in een natuurlijk deel kan de composteerbare urn geplaatst worden in een kuil in de grond.

  • op deze plaats mag geen aandenken, kransen of bloemen geplaatst worden, deze moeten achtegelaten worden bij de herdenkingsmuur bij de asweide.

De overledene heeft recht op 10 jaar grafrust. Na een aankondiging gedurende één jaar lang worden:

 • ​de graftekens van de graven verwijderd

 • de urnen uit de columbariumnissen en urnenveldkelders genomen

 • de assen verstrooid in de waterurn nof de asweide


 

Begraven mét grafconcessie te Breendonk, Ruisbroek, Liezele, Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo en Parkbegraafplaats


Een grafconcessie is een gebruiksrecht voor een periode van 25 jaar voor een of twee personen. 

Je kunt een grafconcessie pas aangaan waneer een persoon overlijdt.
De termijn begint te lopen vanaf de begraafdatum van de eerste persoon.

Er zijn verschillende manieren van begraven met elk hun eigen voorwaarden:

 • volle grond: 

  • Alle begraafplaatsen, uitgezonderd parkbegraafplaats: 

   • plaats een zerk van 1 meter x 2 meter 

  • Parkbegraafplaats: 

   • De uniforme grafsteen op de parkbegraafplaats uit donker graniet staat achter de begraafzone en kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur voor € 1.500

   • Het recht opstaande stuk van de grafsteen kan gepersonaliseerd worden indien de steen werd aangekocht

   • Werd de grafsteen niet aangekocht? 

   • ​Dan mag je er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk alsnog betaald te worden. 

   • er mag alleen een naamplaatje ​​type 'asweide' van 6x15 cm bevestigd worden door de grafmaker

  • alleen in Breendonk en Liezele zijn nog grafkelders​

 • columbariumnis: 

  • Alle begraafplaatsen, uitgezonderd parkbegraafplaats: 

   • Voorzie een columbariumplaat.

   • Afhankelijk van de plaats zijn er andere afmetingen.

  • Parkbegraafplaats: 

   • gebruik de bestaande columbariumplaat uit blauwe hardsteen

   • de klimplanten dienen behouden te worden

 • urnenveld: 

  • Breendonk, Ruisbroek en Liezele

   • een grafsteen moet 0,5 x 0,6 meter zijn, eventueel met lessenaartje bovenop.

  • Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo 

   • grafstenen voor het urnenveld moeten 0,5 x 0,5 meter zijn

  • Parkbegraafplaats

   • De uniforme grafsteen uit donker graniet van 80 x 80 cm kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur voor € 1.000

   • Werd de grafsteen niet aangekocht? Dan mag je er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk betaald te worden

   • ​Is de grafsteen niet aangekocht, dan mag er tegen betaling alleen een naamplaatje van 6x15 cm bevestigd worden door de grafmaker​

 • kinderen:

  • ​voor kinderen kunnen al deze vormen van begraven gekozen worden vandaar dat ze begraven worden tussen de volwassenen

  • concessies worden gratis verleend voor min 18-jarigen

Je kan de concessie verlengen voor een periode van 15 of 25 jaar. Een jaar voor de einddatum wordt het einde van de grafconcessie een jaar lang aangekondigd met een bordje bij de grafsteen. 

Verleng je de grafconcessie niet? Dan verwijdert de gemeente de graftekens en verstrooit ze de assen van de urnen op de asweide.

Zijn de namen op de grafsteen niet meer leesbaar? Of is de grafsteen overwoekerd, vervallen of bouwvallig? Ook dan wordt het einde van de grafconcessie een half jaar lang aangekondigd met een bordje bij de grafsteen. Wil niemand het onderhoud op zich te nemen? Dan verwijdert de gemeente de grafsteen.​

Voorwaarden

 • ​Je kunt geen plaats reserveren op de begraafplaats.
 • De gemeente wijst pas een plaats toe wanneer ze de gegevens van de overledene ontvangt.

Procedure

​De dienst Burgerzaken verwacht tijdig al uw gegevens betreft de overledene en de begraving.

Bedrag

 • graf zonder concessie: gratis
 • grafconcessie grond termijn van 25 jaar: 750 euro
 • grafconcessie urnenveld of columbarium voor termijn van 25 jaar:  500 euro
 • grafkelder Breendonk: 750 euro
 • naamplaatje asweide: 100 euro

Regelgeving

Contactinformatie