Alcohol tijdens evenementen

Wie als organisator alcohol wil schenken, moet goed op de hoogte zijn van de geldende wetgeving. Welke drank mag ik schenken en aan wie? Welke dranken worden beschouwd als sterkedrank? Heb ik nog een vergunning nodig om pintjes te mogen tappen?

We maken hierbij een onderscheid tussen gegiste dranken en sterke dranken. Sterke dranken zijn

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten, zijn sterke dranken. Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa. Als limonades of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een gedistilleerde alcoholisch drank, wordt dat mengsel ook als sterkedrank beschouwd. Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails  als whisky-cola gin-tonic en mojito. 
  • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol zijn sterke dranken.

Voorwaarden

  • Voor het schenken van gegiste dranken – bier, wijn, porto, sherry en martini –  hoef je nooit een vergunning aan te vragen.
  • Voor het schenken van sterke dranken tijdens je evenement, moet je een vergunning aanvragen. Deze aanvraagt verloopt via de evenementenaanvraag.

Regelgeving

Aandachtspunten

  • Min-zestienjarigen en alcohol

Je mag geen alcohol, dus ook geen bier of wijn, aan min-zestienjarigen schenken. Dat verbod is wel geen reden om min-zestienjarigen de toegang tot je evenement te weigeren. Zij mogen op alle plaatsen komen waar alcohol geschonken of verkocht wordt, behalve op dansfeesten met handelskarakter zonder begeleiding van een volwassene.

  • Schenken sterke drank + achttien-jarigen

Voor het schenken van (sterke)drank op occasionele gelegenheden, een eenmalige fuif bijvoorbeeld, stelt de wet geen expliciete voorwaarden. Voor sterkedrank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar.

  • Twijfelen over de leeftijd van een bezoeker

Wanneer je twijfelt of een persoon die alcohol wil kopen wel oud genoeg  is, mag je dat als organisator altijd vragen.

  • Alcohol schenken aan iemand die dronken is
Alcohol schenken aan iemand die zichtbaar dronken is, mag niet. Als de dronken persoon minderjarig is, dan wordt de normale straf verdubbeld. Als die persoon achteraf betrokken raakt in een ongeval, kan je mee aansprakelijk worden gesteld.

Contactinformatie