Attest laatste wilsbeschikking

​​Wil je zelf bepalen wat er na je overlijden met je lichaam gebeurt ? Leg je keuze dan vast in de laatste wilsbeschikking. Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. 

Het attest vermeldt volgende keuzes:
 • de begraafplaats waar je na je overlijden begraven of gecremeerd wilt worden
 • wat er met je as moet gebeuren (rekening houdend met wat wettelijk mogelijk is)
 • het type begrafenisplechtigheid dat je verkiest

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Is dat het geval? Dan controleert de gemeente of de nabestaanden de wens van de overledene respecteert. 

Voorwaarden

Wil je een een attest van laatste wilsbeschikking aanvragen? Dan moet je je laatste wilsbeschikking eerst laten registreren. 

Wie kan dit attest voor jou aanvragen?

 • jijzelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
 • een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
 • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als de aangifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
Wil een van die personen het attest door iemand anders laten aanvragen? Dan bezorgt die hem/haar een volmacht en (een kopie van) zijn/haar identiteitskaart. 

Procedure

Hoe vraag je het attest aan?

 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
 • bij de dienst Burgerzaken

Vraag je het attest voor iemand anders aan? Dan doe je dit aan het loket van de dienst Burgerzaken. 

Meebrengen

Haal je het attest voor jezelf op? 

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Haal je het attest voor iemand anders op?

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis

Regelgeving

​Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Bijkomende informatie

Contactinformatie