Begeleiding bij vroegtijdige zorgplanning

Wil je zelf bepalen hoe jouw levenseinde verloopt? Of wil je je naasten niet belasten met moeilijke beslissingen? Bereid je dan goed voor. Overleg met je arts, familie en vrienden. En leg je wensen vast via voorafgaande wilsverklaringen.

Heb je graag hulp bij het invullen van de documenten? Neem dan contact op met de thuiszorgcoördinator. 

Voorwaarden

Er zijn vijf wilsverklaringen die je - voorafgaand aan je wilsonbekwaamheid - kunt opstellen zodat anderen hiermee rekening kunnen houden:

1. voorafgaande negatieve wilsverklaring: weigering van bepaalde medische handelingen

2. voorafgaande wilsverklaring euthanasie: in geval van een onomkeerbaar coma

3. verklaring inzake de wijze van teraardebestelling:wensen betreffende begrafenis/crematie

4. verklaring voor orgaandonatie

5. testament betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap

Procedure

 • Neem contact op met de thuiszorgcoördinator via het Sociaal Huis of een van de dienstencentra. Hij of zij informeert je over de procedure en de draagwijdte van je beslissing. De thuiszorgcoördinator vult ook samen met jou - en eventueel de vertrouwenspersonen en getuigen - de nodige documenten in.
 • Je kunt volgende wilsverklaringen bij jouw gemeente registreren:
  • voorafgaande negatieve wilsverklaring
  • verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  • verkaring van orgaandonatie
 • Alle wilsverklaringen kunnen altijd worden herzien of ingetrokken. Ze blijven onbeperkt geldig, met uitzondering van de voorafgaande wilsverklaring euthanasie. Die moet elke vijf jaar worden hernieuwd. 

Meebrengen

 • ​je eID
 • gegevens van je vertrouwenspersonen of getuigen

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Wil je graag meer info? Of wil je de formulieren alvast downloaden? Surf naar ​http://leif.be/home/.

Check ook deze websites:

https://www.puurs.be/product/53/wilsverklaring-euthanasie 

https://www.puurs.be/product/51/laatste-wilsbeschikking-keuze-voor-crematie-of-begraving

https://www.puurs.be/product/643/orgaandonatie

Meer info?

Contactformulier