Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan.

Waarom?

Het beleidsplan moet onze gemeente voorzien van een langetermijnvisie voor ons ruimtelijk beleid. Toekomstige plannen zullen vanuit deze langetermijnvisie worden opgemaakt. Zo bouwen we aan een toekomstgericht en duurzaam Puurs-Sint-Amands.  

Voor het beleidsplan vertrekken we vanuit de ruimtelijke troeven van onze gemeente: die worden versterkt en uitgebreid. Aandacht voor klimaat en duurzaamheid vormen de rode draad doorheen heel het beleidsplan. 

Wat?

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie
  • drie thematische beleidskaders

Strategische visie

De strategische visie heeft als horizon het jaar 2050. Zo’n lange termijn maakt het mogelijk om hoge ambities na te streven. Kwalitatief wonen, werken en bewegen in de gemeente staan hier centraal. Binnen de strategische visie worden heldere en haalbare ruimtelijke strategieën geformuleerd. Daarmee heeft onze gemeente de tools in handen om de komende decennia een sterk beleid te voeren. 

Beleidskaders

Beleidskaders hebben een kortere – meer actiegerichte – horizon van vijf à vijftien jaar. Onze gemeente voorziet drie vooruitstrevende beleidskaders:

  • open ruimte  
  • verdichting 
  • mobiliteit 

Iedereen heeft graag open ruimte met recreatie- en natuurgebieden. Die open ruimtes behoud je het best door de dorpskernen te verdichten (met andere woorden: door daar te bouwen). Belangrijk is om die kernen en open ruimtes goed met elkaar te verbinden voor een optimale mobiliteit. 

Elk beleidskader onderzoeken we in de diepte.  Concrete acties vertrekken vanuit wat vandaag al bestaat. Dat verbeteren we en werken we verder uit.

Wie?

Een gevarieerd team maakt het beleidsplan op. Zo kunnen we rekenen op de ruimte-expertise van Atelier Romain en Antea Group en op de mobiliteitsexpertise van Tridée.

Uiteraard zijn ook ons lokaal bestuur, onze inwoners en onze bezoekers een belangrijke partner bij de opmaak van het beleidsplan. Het plan zal het resultaat zijn van een samenwerking, co-creatie, die in goede banen geleid wordt door Endeavour.

Timing?

De opmaak van het plan zal zo’n drie jaar duren. 

Momenteel finaliseren we de conceptnota. Dit is een intentieverklaring waarin we onze ambities, verwachtingen en plan van aanpak vastleggen. Deze conceptnota leggen we tijdens een publieke raadpleging van 30 mei 2022 t.e.m. 28 juli 2022 aan jullie voor. Meer uitleg krijg je tijdens de infomarkt op 2 juni 2022 van 19u tot 22u in cc Binder. Bekijk hier alvast de infoposters.

Ik schrijf me in  

Verdere planning na de infomarkt:

  • De feedback op de concepnota wordt verwerkt in een ontwerpbeleidsplan.
  • Dit ontwerpbeleidsplan gaat in openbaar onderzoek begin 2023.
  • De goedkeuring van het definitieve beleidsplan is voorzien begin 2023.

Jij krijgt inspraak

Geen beleidsplan zonder jouw input! We horen graag jouw ideeën en bezorgdheden en zullen je daarom in elke fase van de opmaak van het beleidsplan betrekken. Dit hebben we al doorlopen in het verleden:

Kick-off

Tijdens twee online sessies gaven we samen de aftrap:

  • donderdag 11 maart 2021: informatieve toelichting over het beleidsplan

    Bekijk de presentatie. 
    Of herbekijk de webinar.

  • donderdag 25 maart 2021: interactieve vraag- en antwoordronde

Debattafels

Tijdens actieve dialoogmomenten op donderdag 8 juli 2021 bespraken we met jou verschillende thema’s in de diepte.

Synthese

Het beleidsplan krijgt goed vorm. Tijdens een infomarkt tonen we een presentatie van de reeds gezette stappen én kan je feedback geven. Met deze feedback stuurt het ontwerpteam verder bij.

Je bent welkom op de infomarkt  in cc Binder op donderdag 2 juni 2022 van 19u tot 22u.

Ik schrijf me in  

Wanneer de wettelijke procedure voor het beleidsplan loopt, betrekken we jou graag nog een laatste keer. Enerzijds krijg je natuurlijk de kans om het openbaar onderzoek in te kijken, anderzijds ben je welkom op een informatie- en inspraakvergadering die het sluitstuk van het participatietraject vormt.

Contact