Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan.

Waarom?

Het beleidsplan moet onze gemeente voorzien van een langetermijnvisie voor ons ruimtelijk beleid. Toekomstige plannen zullen vanuit deze langetermijnvisie worden opgemaakt. Zo bouwen we aan een toekomstgericht en duurzaam Puurs-Sint-Amands.  

Voor het beleidsplan vertrekken we vanuit de ruimtelijke troeven van onze gemeente: die worden versterkt en uitgebreid. Aandacht voor klimaat en duurzaamheid vormen de rode draad doorheen heel het beleidsplan. 

Wat?

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie
  • drie thematische beleidskaders

Strategische visie

De strategische visie heeft als horizon het jaar 2050. Zo’n lange termijn maakt het mogelijk om hoge ambities na te streven. Kwalitatief wonen, werken en bewegen in de gemeente staan hier centraal. Binnen de strategische visie worden heldere en haalbare ruimtelijke strategieën geformuleerd. Daarmee heeft onze gemeente de tools in handen om de komende decennia een sterk beleid te voeren. 

Beleidskaders

Beleidskaders hebben een kortere – meer actiegerichte – horizon van vijf à vijftien jaar. Onze gemeente voorziet drie vooruitstrevende beleidskaders:

  • open ruimte  
  • verdichting 
  • mobiliteit 

Iedereen heeft graag open ruimte met recreatie- en natuurgebieden. Die open ruimtes behoud je het best door de dorpskernen te verdichten (met andere woorden: door daar te bouwen). Belangrijk is om die kernen en open ruimtes goed met elkaar te verbinden voor een optimale mobiliteit. 

Elk beleidskader onderzoeken we in de diepte.  Concrete acties vertrekken vanuit wat vandaag al bestaat. Dat verbeteren we en werken we verder uit.

Wie?

Een gevarieerd team maakt het beleidsplan op. Zo kunnen we rekenen op de ruimte-expertise van Atelier Romain en Antea Group en op de mobiliteitsexpertise van Tridée.

Uiteraard zijn ook ons lokaal bestuur, onze inwoners en onze bezoekers een belangrijke partner bij de opmaak van het beleidsplan. Het plan zal het resultaat zijn van een samenwerking, co-creatie, die in goede banen geleid wordt door Endeavour.

Timing?

De opmaak van het plan zal zo’n twee jaar duren:

  • De strategische visie zou moeten klaar zijn tegen begin 2022.
  • De afgewerkte beleidskaders volgen dan in de zomer van 2022.

Daarna moet het beleidsplan nog een officiële procedure doorlopen die zo’n half jaar duurt.

Jij krijgt inspraak

Geen beleidsplan zonder jouw input! We horen graag jouw ideeën en bezorgdheden en zullen je daarom in elke fase van de opmaak van het beleidsplan betrekken.

Fase 1: kick-off

Tijdens twee online sessies geven we samen de aftrap:

  • donderdag 11 maart: informatieve toelichting over het beleidsplan

    Bekijk de presentatie. 
    Of herbekijk de webinar.

  • donderdag 25 maart: interactieve vraag- en antwoordronde

Fase 2: debattafels

Tijdens actieve dialoogmomenten bespreken we met jou verschillende thema’s in de diepte. Dit staat op de planning voor donderdag 8 juli 2021. Schrijf je in.

Fase 3: synthese

Wanneer het beleidsplan goed vorm krijgt, komt er een infomarkt. Je krijgt een presentatie van de reeds gezette stappen én kunt feedback geven zodat het ontwerpteam kan bijsturen.

Fase 4: slot

Wanneer de wettelijke procedure voor het beleidsplan loopt, betrekken we jou graag nog een laatste keer. Enerzijds krijg je natuurlijk de kans om het openbaar onderzoek in te kijken, anderzijds ben je welkom op een informatie- en inspraakvergadering die het sluitstuk van het participatietraject vormt.

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.