Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan.

Waarom?

Het beleidsplan moet onze gemeente voorzien van een langetermijnvisie voor ons ruimtelijk beleid. Toekomstige plannen zullen vanuit deze langetermijnvisie worden opgemaakt. Zo bouwen we aan een toekomstgericht en duurzaam Puurs-Sint-Amands.  

Voor het beleidsplan vertrekken we vanuit de ruimtelijke troeven van onze gemeente: die worden versterkt en uitgebreid. Aandacht voor klimaat en duurzaamheid vormen de rode draad doorheen heel het beleidsplan. 

Wat?

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie
  • drie thematische beleidskaders

Strategische visie

De strategische visie heeft als horizon het jaar 2050. Zo’n lange termijn maakt het mogelijk om hoge ambities na te streven. Kwalitatief wonen, werken en bewegen in de gemeente staan hier centraal. Binnen de strategische visie worden heldere en haalbare ruimtelijke strategieën geformuleerd. Daarmee heeft onze gemeente de tools in handen om de komende decennia een sterk beleid te voeren. 

Beleidskaders

Beleidskaders hebben een kortere – meer actiegerichte – horizon van vijf à vijftien jaar. Onze gemeente voorziet drie vooruitstrevende beleidskaders:

  • open ruimte  
  • verdichting 
  • mobiliteit 

Iedereen heeft graag open ruimte met recreatie- en natuurgebieden. Die open ruimtes behoud je het best door de dorpskernen te verdichten (met andere woorden: door daar te bouwen). Belangrijk is om die kernen en open ruimtes goed met elkaar te verbinden voor een optimale mobiliteit. 

Wie?

Een gevarieerd team maakt het beleidsplan op. Zo kunnen we rekenen op de ruimte-expertise van Atelier Romain en Antea Group en op de mobiliteitsexpertise van Tridée.

Uiteraard zijn ook ons lokaal bestuur, onze inwoners en onze bezoekers een belangrijke partner bij de opmaak van het beleidsplan. Het plan zal het resultaat zijn van een samenwerking, co-creatie, die in goede banen geleid wordt door Endeavour.

Timing?

De opmaak van dit plan duurt zo’n drie jaar en verloopt in verschillende fases. 

Op dit moment ligt het ontwerp beleidsplan op tafel. Dit keurde de gemeenteraad goed op 26 juni 2023. Jij kon het - samen met het ontwerp plan MER - inkijken tijdens een openbaar onderzoek dat liep van 2 augustus t.e.m. 30 oktober 2023. 

Op 7 september 2023 om 19.30u organiseerden we een laatste infomoment in cc Binder. 

Jouw feedback wordt nu voor een laatste keer verwerkt. De goedkeuring van het definitieve beleidsplan is voorzien in het voorjaar 2024.

Jij krijgt inspraak

Geen beleidsplan zonder jouw input! We horen graag jouw ideeën en bezorgdheden en zullen je daarom in elke fase van de opmaak van het beleidsplan betrekken. Dit hebben we al doorlopen in het verleden:

Ontwerp beleidsplan en plan-MER

De feedback op de conceptnota werd verwerkt in een ontwerp beleidsplan. Dit keurde de gemeenteraad goed op 26 juni 2023. Jij kon het inkijken tijdens een openbaar onderzoek dat liep van 2 augustus t.e.m. 30 oktober 2023.

Samen met het beleidsplan wordt een Milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Met de opmaak van een plan-MER verzekert het gemeentebestuur zich ervan dat het de milieueffecten die het beleidsplan kan hebben, integraal meegenomen heeft.  

Dit ontwerp plan-MER werd in openbaar onderzoek gelegd van 2 augustus t.e.m. 30 oktober 2023.  

Op 7 september 2023 organiseerden we een laatste infomoment.

Conceptnota

  • donderdag 2 juni 2022: Het beleidsplan krijgt goed vorm. Tijdens de infomarkt op 2 juni kreeg je meer uitleg van de reeds gezette stappen én kon je feedback geven. Met deze feedback stuurde het ontwerpteam verder bij. Bekijk hier de infoposters van deze infomarkt.

Debattafels

  • donderdag 8 juli 2021: tijdens actieve dialoogmomenten bespraken we met jou verschillende thema’s in de diepte.
    Bekijk hier het verslag.

Juli 2021

Kick-off

Tijdens twee online sessies gaven we samen de aftrap:

  • donderdag 11 maart 2021: informatieve toelichting over het beleidsplan

    Bekijk de presentatie. 
    Of herbekijk de webinar.

 

Contact