De zorgsite

Aan het Kouterpark vind je nu al voorzieningen als scholen, een woonzorgcentrum en een begraafplaats. Deze plek bouwen we verder uit tot dé locatie waar je terecht kunt voor alles wat met gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn te maken heeft.

De hele site krijgt vorm in een groene, autoluwe parkstructuur.

Aangepaste schoolomgeving, voor breed gebruik

We pakken de omgeving rond Vrije Basisschool Zonnebloem grondig aan. Ook jij zult er buiten de schooluren kunnen genieten van alle nieuwe mogelijkheden.

Groene verbindingsstrook

De kleuter- en lagere school worden verbonden met een groene strook waar het aangenaam vertoeven is. Er komen bankjes, bomen, een moestuin en een groen speelplein. Kers op de taart wordt een buitenklasje waar kinderen in openlucht les volgen.

Nieuwe speelplaats

De kleuterschool krijgt heel wat nieuwigheden. De gevel wordt gerenoveerd met grote glaspartijen die toegang geven tot de nieuwe speelplaats. Die zal bestaan uit een mix van kunstgrond, schors, gras en speelzand. Daarop komen heuveltjes, speeltoestellen, een fietsparcours en een buitenspeelkeukentje. Planten en bomen maken het plaatje compleet. Aan de speelplaats wordt een luifel voorzien die zorgt voor een overdekte speelruimte en fietsenstalling.

Speelplaats schoolgebouw

Bredeschoolgebouw

Er komt ook een gloednieuw pand waar een turnzaal en de buitenschoolse kinderopvang komen. Dat gebouw komt op de plaats waar nu nog Chirolokalen staan, want die verhuizen naar GC de Nestel.

Voor iedereen

Bijzonder aan de nieuwe schoolomgeving? Dat iedereen er welkom is buiten de schooluren.

  • In de groene strook mag iedereen zorgeloos ontspannen.
  • De speelplaats en overdekte speelruimte zijn beschikbaar voor de kindjes van de buitenschoolse kinderopvang (die onafhankelijk van de school werkt).
  • Ook het nieuwe gebouw met turnzaal wordt breed gebruikt, daarom noemen we het een bredeschoolgebouw. De buitenschoolse kinderopvang kan er terecht. En ’s avonds en in het weekend mogen inwoners en verenigingen de zaal huren.

Zo streven we naar een optimaal gebruik en laten we het investeringsgeld dubbel functioneren.

De eerste werken zijn gestart!

Ons lokaal bestuur en de scholengroep Sjabi investeren samen om dit mooie project te realiseren. De werken zijn al gestart in juni 2021 en zullen vermoedelijk klaar zijn tegen de zomer van 2023.

  • De kleuterschool is gerenoveerd en kreeg een nieuwe speelplaats. Op vrijdag 18 maart werd deze plechtig geopend. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk hier de foto's.
  • De voorbereidende werken voor het bredeschoolgebouw gingen begin 2023 van start. In maart 2023 starten de afbraakwerken aan de chirogebouwen. Na de paasvakantie 2023 start de aannemer met de eigenlijke werken.

Vernieuwd Godshuis, als gemeentelijk onthaalpunt

Historische blikvanger in de Hekkestraat is het Godshuis. Dit prachtige pand uit 1875 staat nu leeg. Tijd om het een nieuwe invulling te geven! Het wordt een ontmoetingsplek waar je terecht kunt voor onze gemeentelijke dienstverlening.

Wat mag je zoal verwachten?

  • Algemeen onthaal en loketten – Onze balies verhuizen van het oud-gemeentehuis naar het gerenoveerde Godshuis. Je klopt er aan met al je vragen over gemeente en OCMW. Ook externe partners uit het sociaal huis – zoals Woonveer - krijgen hier een vaste plek.

  • Lokaal dienstencentrum – Hier organiseren we activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Zo spelen we in op het belang van een sociaal netwerk – zeker voor kwetsbare ouderen.

  • Bibpunt – Leden van de bib kunnen in het Godshuis binnenspringen om in de collectie van onze bib te neuzen. Want die verhuist van de huidige locatie in de Emile Verhaerenstraat naar hier.

Godsgasthuis

Nieuwe naam voor het Godshuis: De Bollaard

De nieuwe invulling van het Godshuis vraagt ook om een andere naam. Tijdens de zomer van 2021 lanceerden we een oproep om jouw voorstel in te dienen. We ontvingen meer dan zestig inzendingen, bedankt!

Onze keuze viel uiteindelijk op De Bollaard. Dat betekent: ankerplaats aan de kaai. Dit past mooi bij de ligging van het pand bij de Schelde. Én het wordt een plek waar iedereen die wil kan aanmeren voor ontmoeting en ondersteuning.

Wist je dat het Godshuis bouwkundig erfgoed is? Bij de renovatie zullen we het historische karakter absoluut behouden en herwaarderen. De architecturale troeven worden beklemtoond. En de uitdagingen die de herbestemming met zich meebrengt? Die zullen we zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk oplossen. Rond het Godshuis zullen we trouwens verschillende tuinen voorzien zoals een smaaktuin en een geurtuin.

Het Godshuis wordt trouwens ook geïntegreerd in wzc Ter Schelde. We verbinden het ene pand met het andere via een nieuwe doorgang. Zo zal het woonzorgcentrum nog meer verankerd zijn in het publieke leven van Sint-Amands.

Wat staat er nog op de planning voor het woonzorgcentrum?

De verouderde vleugel aan de zuidwestelijke kant gaat wellicht op lange termijn tegen de vlakte. Op die plaats zou dan misschien een nieuw bouwvolume komen met appartementen voor verschillende types bewoners – al dan niet zorgbehoevend. Het woongebouw zou dan een ondergrondse parking krijgen.

Aan de achterkant van het woonzorgcentrum komt een terras met extra petanquevelden. Leuk voor iedereen die een balletje wil gooien.

Overzichtskaart wzc

LEES MEER OVER DE BOLLAARD.

Nog meer veranderingen

Op de zorgsite vind je nu al een voormalige notariswoning, woonbungalows en de begraafplaats. Welke plannen hebben we daarmee?

Voormalige notariswoning

Op de hoek van de Leerlooierslaan en de Borgstraat staat een voormalige notariswoning. Het pand zal plaats maken voor een nieuwe toegang tot de zorgsite, parkeerplaatsen en twee nieuwe woongebouwen met ondergrondse parking.

Bungalows

Voor deze verouderde woningen zijn er twee opties. Ofwel worden ze afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Ofwel worden ze grondig gerenoveerd en uitgebreid. Dan zou aan de achterzijde telkens een nieuwbouw komen waardoor het geheel een kangoeroewoning met meerdere wooneenheden vormt.

Begraafplaats

De omheining rond de begraafplaats verdwijnt: zo wordt deze herdenkingsruimte een groene parkbegraafplaats, passend bij de grotere parkstructuur op de zorgsite. De klemtoon blijf t liggen op eenvoud en sereniteit. Op de grens van de huidige begraafplaats komt een paviljoen dat dienst kan doen als extra herdenkingsplaats en of als publieke ruimte voor andere gebruiksvormen.

Groene parkstructuur in een autoluwe zone

De zorgsite wordt één groene oase van rust. Tussen het woonzorgcentrum en de bungalows loopt een centraal park. En dan heb je ook nog publieke tuinen, patio’s, groene pleinen, paadjes, … Zo krijgen alle gebouwen daar een echte ervaring van ‘wonen in het park’. Ook andere inwoners zijn hier natuurlijk meer dan welkom om te wandelen, lezen, rusten, spelen, …

Grote troef van de zorgsite? Dat ze autoluw wordt! Dat is natuurlijk bevorderlijk voor ieders veiligheid. Maar zéker ook voor de kinderen uit de nabijgelegen scholen en voor de senioren uit het woonzorgcentrum. Als je met de auto komt, laat je die gemakkelijk achter op verschillende randparkings. Wie minder mobiel is, kan wel vlak bij de ingang van het woonzorgcentrum parkeren.

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.