Masterplan ‘Echo’s van de Schelde’

Onze gemeente heeft grote plannen met het Scheldelandschap in Sint-Amands. Dat zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Maak kennis met het masterplan ‘Echo’s van de Schelde’.

Waarom?

In Sint-Amands stroomt één van de mooiste Scheldebochten. De kaai lokt er het hele jaar door veel bezoekers. Die trekpleister willen we voortaan nog beter inrichten voor toeristen én inwoners. Daarom besloten we om het Scheldelandschap grondig te hervormen. Het moet een plek worden waar ontmoeting en beleving centraal staan.

Wat?

Het masterplan draagt de naam ‘Echo’s van de Schelde’. De Schelde vormt de leidraad, maar ook de zones errond – de echo’s – zijn belangrijk. We kijken waar kansen liggen tot verbetering van het dorpskernweefsel, met aandacht voor natuur, cultuur, erfgoed, horeca, evenementen, …

Om dat te realiseren, worden vier ruimtelijke structuren gecreëerd.

1. Scheldekaai
De kaai wordt een centrale publieksruimte met onder meer een Scheldebalkon, park en toeristisch infopunt.

2. Scheldeboorden
De groene boorden langs de Schelde zullen landbouw, natuur en recreatie combineren. Je kunt er kuieren op wandel- en knuppelpaadjes die je rechtstreeks naar de Scheldedijk voeren.

3. Landkaai
De oude spoorlijn Puurs-Dendermonde wordt een mobiliteitsas die bijvoorbeeld extra aantrekkelijk wordt gemaakt als fiets- en wandelpad. Én waar een mobipunt komt met een parking, fietsenstalling, halte voor het openbaar vervoer, ...

4. Dorpsroutes
De Schelde- en landkaai zullen verbonden worden door charmante dorpsroutes. Elk met een duidelijk begin- en eindpunt.

Wie?

De gemeente Puurs-Sint-Amands schakelde de Vlaamse Bouwmeester in. Dat is een externe partner die ons via een Open Oproep hielp om een geschikt ontwerpteam te vinden.

Uit alle inzendingen kwam het gezamenlijke voorstel van Atelier Horizon en OFFICEU architects als winnaar uit de bus.

Het masterplan ‘Echo’s van de Schelde’ is een voorlopige visie op de invulling van het Scheldelandschap. Het zal verder verfijnd worden in samenspraak met inwoners en andere stakeholders.

Timing?

2019

 • Januari: lancering Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester
 • September: selectie van 4 kandidaat-ontwerpteams
 • Oktober: bekendmaking van het winnende masterplan
 • December: gunning van de opdracht aan Atelier Horizon en OFFICEU architects 

2020

 • 25 Januari: infomarkt voor inwoners in CG de Nestel, het masterplan wordt er voorgesteld.
 • 23 maart: dit participatiemoment werd afgelast door de coronamaatregelen. De ingeschrevenen kregen een online-vragenlijst. 
 • 6 september: Sigmawandeling.
 • December: voorstel van het verfijnde masterplan.

2021

In de volgende jaren brengen we de verschillende deelprojecten van het masterplan tot uitvoering.

Jij krijgt inspraak

Dit masterplan is nog maar een voorlopige toekomstvisie op het Scheldelandschap. Het plan zal concreet vorm krijgen in 2020. Wat is haalbaar, wat niet? En vooral, wat vinden inwoners als jij belangrijk bij dit project?

 • Op zaterdag 25 januari was er een infomarkt in GC de Nestel waar je het voorlopige masterplan kon inkijken. Ontdek de infopanelen. 
 • Het participatiemoment van maandag 23 maart werd door de coronacrisis afgelast. Máár: wie zich ervoor had ingeschreven, mocht in mei online zijn mening geven. De deelnemers werden via filmpjes door een vragenlijst gegidst. Ontdek hier het verslag
 • Aan de overkant van de Schelde in Sint-Amands is een project van het Sigmaplan in uitvoering. Dat moet het gebied beschermen tegen overstromingen. Hoe verzoenen we dat met ons masterplan? Dat kon je op zondag 6 september ontdekken tijdens de Sigmawandeling. Zo'n tachtig deelnemers leerden er - coronaproof - bij over het project ‘Wal-Zwijn’.