Elektronische identiteitskaart (eID)

​​​​​​​​​​​​​​​​​Met een Belgische identiteitskaart toon je aan dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van België. Ook in het buitenland bewijst je eID je nationaliteit en identiteit.​

In de eID zit een microchip waarmee je:

 • je identiteit online bevestigt
 • documenten elektronisch ondertekent

De geldigheidsduur van de eID is afhankelijk van je leeftijd:

 • van 12 tot 18 jaar: je eID is zes jaar geldig.
 • van 18 tot 75 jaar: je eID is tien jaar geldig.
 • vanaf 75 jaar: je eID is dertig jaar geldig. Je moet het certificaat voor de elektronische handtekening wel om de tien jaar vernieuwen. 

Je vindt de geldigheidsduur van je eID aan de voorzijde van je kaart!

Voorwaarden

 • ​​Je bent 12 jaar of ouder. Heb je nog een geldige kids-ID? Dan ontvang je pas een automatische oproepingskaart wanneer je kids-ID vervalt. En dit ten laatste wanneer je 14 jaar en 9 maanden bent. 
 • ​Je neemt zelf het initiatief om je eID te vernieuwen:
  • als de geldigheidsduur van je eID verstrijkt
  • als je foto niet meer gelijkend is
  • als je van naam, voornaam of geslacht verandert
  • als je je - na ambtelijke schrapping - inschrijft
  • als je je eID verloor of je kaart gestolen of beschadigd werd

Procedure

1. Aanvraag

Ben je 12 jaar of ouder? Of verloopt de geldigheidsduur van je eID? Dan ontvang je automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst Burgerzaken aan te vragen. 

2. Pin- en pukcode

Ongeveer drie weken na je aanvraag ontvang je een document met een pin- en pukcode. Kom met dit document persoonlijk naar de dienst Burgerzaken en activeer je nieuwe eID. Haal je eID op tijdens de openingsuren. Of laat het door een derde ophalen: bezorg hem/haar dan wel een correct en volledig ingevul​d volmachtformulier​, je identiteitskaart en de nieuwe pin-en pukcode. 

3. Spoedprocedure

Heb je je eID dringend nodig? Vraag dan een spoedprocedure aan. Je ontvangt je eID dan binnen twee of drie werkdagen. Voor een spoedprocedure betaal je wel extra.

Meebrengen

Bij de aanvraag van je eID:
Bij het ophalen van je eID:
 • je oude identiteitskaart (of bijlage 12 - attest van verlies of diefstal)
 • het document met de pin- en pukcode

Bedrag

 • ​normale procedure: 17,50 euro
 • spoedprocedure: 85,50 euro 
 • extreme spoedprocedure: 129,10 euro
 • extreme spoedprocedure (eID af te halen in Brussel): 97,20 euro

Regelgeving

Aandachtspunten

 • ​Ben je 15 jaar of ouder? Dan moet je je eID altijd verplicht op zak hebben. 
 • Je bent als Belg ook verantwoordelijk voor het beheer van je persoonlijke identiteitsdocumenten. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan snel zelf een nieuwe eID aan. Is je huidige eID vervallen wanneer je de aanvraag plaatst? Dan wordt deze ingehouden tegen ontvangstbewijs. 

Bijkomende informatie

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmac​​htformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht​ steeds een kopie van je identiteitskaart!

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier