Geluidsafwijking voor muziekactiviteiten

​In Vlaanderen gelden er geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...

De regelgeving over geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd ingevoerd door de Vlaamse Regering en geldt overal in Vlaanderen. Het is echter wel zo dat het lokaal bestuur geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden kan opleggen.

​Een belangrijk onderscheid hierbij is of je slechts af en toe dan wel regelmatig een muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert.

A. Ik organiseer slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit (fuif, festival, concert ...)

 • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
 • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min
Je vraagt voor iedere activiteit een toestemming aan het lokaal bestuur. Deze aanvraag dien je in via een evenementenaanvraag. Het gevraagde maximumniveau mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq,60min. Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café …), is dit type aanvraag per locatie beperkt tot maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand. Voor activiteiten in tent of openlucht geldt deze beperking niet. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

B. Ik organiseer permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteiten op dezelfde locatie (café, jeugdhuis, feestzaal, muziekclub …)
 • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min

Je hoeft niets te doen of aan te vragen om deze activiteiten te organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert. Als je op dezelfde locatie eenmalig of uitzonderlijk toch eens een luidere muziekactiviteit wilt organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 • Als het maximumvolume van de muziek hoger is dan 85 dB(A) LAeq,15min en mijn muziek is niet luider dan 95 dB(A) LAeq,15min
In dit geval doe je bij je gemeente een officiële melding zodat je een ‘ingedeelde inrichting klasse 3’ wordt. Het lokaal bestuur kan bijkomende voorwaarden of strengere normen opleggen, maar in ieder geval moet je een aantal bijkomende maatregelen nemen. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren. 
 • Als het maximumvolume van de muziek hoger is dan 85 dB(A) LAeq,15min en mijn muziek is wel luider dan 95 dB(A) LAeq,15min
In dat geval vraag je bij de gemeente omgevingsvergunning aan om een ‘ingedeelde inrichting klasse 2’ te worden.

Voorwaarden

Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen. Hier dien je rekening mee te houden tijdens de organisatie van je evenement.

 • Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB(A) LAeq,15min
Je hoeft het geluid niet te meten, en je hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming.
 • Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 95 dB(A) LAeq,15min
Je vraagt de nodige toelating aan en neem je nog volgende bijkomende maatregelen: 

  • De organisator meet het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats met een reglementair meettoestel. Het meettoestel moet voldoen aan de klasse2-eisen. Het certificaat moet tijdens het evenement door de bediener van het geluid kunnen voorgelegd worden.  
  • De meetplaats van het geluid bevindt zich op 1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter en centraal tussen de verschillende luidsprekers. De meting mag niet gehinderd worden door het publiek of andere obstakels.’  
  • Er is een duidelijke visuele indicatie van het gemeten geluidsniveau minstens permanent zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.  
  • Het gebruik van een begrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt is toegelaten maar niet verplicht.  

 • Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq,60min
Je vraagt de nodige toelating aan en neem je nog volgende bijkomende maatregelen:

  • De organisator meet het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats;  
  • De organisator registreert het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de inrichting) (L Aeq, 60min);  
  • Er is een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau;  
  • Het gebruik van een begrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt is toegelaten maar niet verplicht;  
  • De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

Regelgeving