Gemeentelijke mantelzorgpremie

​​​​​​​​​Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zwaar zorgbehoevende persoon? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kun je een financiële waarderingspremie ontvangen. ​

Voorwaarden

​De zorgbehoevende persoon moet:

 1. een inwoner van de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn
 2. zorgbehoevend zijn.​​ Dit kun je aantonen als de zorgbehoevende persoon een totaalscore van minimaal 35 op de BEL-profielschaal heeft of al recht heeft op de zorgverzekering*. Het is dus niet de bedoeling om bijkomende medische of administratieve formaliteiten in te voeren. Werd de zorgbehoevende persoon nog niet gescoord op de mate van zorgbehoevendheid (indicatiestelling)? Dan zal er bij de zorgkas van zijn mutualiteit een indicatiestelling aangevraagd worden, tenminste als dit aangewezen is.
 3. in zijn natuurlijke thuismilieu verblijven
 4. al dan niet gebruik maken van voorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de thuiszorg
      * Beschik je over gelijkgestelde attesten die in aanmerking komen voor de aanvraag van de zorgverzekering? Dan kun je die ook inzetten bij je aanvraag voor de mantelzorgpremie:
 • attest op basis van de medisch-sociale schaal voor integratietegemoetkoming en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden) (minstens score 15)
 • attest op basis van Katz-schaal in de thuisverpleging (minstens score B)
 • attest van aanvullende kinderbijslag voor kinderen die geboren zijn voor 1993, met een ongeschiktheid van minstens 66 procent en met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid
 • attest van aanvullende kinderbijslag voor kinderen die geboren zijn na 1993, op basis van de medisch-sociale schaal, samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3 (minstens 18 punten)
 • minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds)
 • kine-E-attest, alleen geldig als er al drie jaar een positieve beslissing werd verkregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal
De mantelzorger moet:

      1. een inwoner van de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn. De mantelzorger kan een niet-inwoner zijn maar dient het bewijs aan te leveren
         dat hij voor de desbetreffende zorgbehoevende geen gelijkaardige premie ontvangt van de lokale overheid van zijn woonplaats.
      2. op frequente basis hulp bieden aan de zorgbehoevende
      3. op geen enkele andere wijze aan de zorgbehoevende professionele hulp bieden waarvoor hij financieel vergoed wordt

Procedure

 • ​Je vraagt de waarderingspremie aan via het aanvraagformulier. Ga hiervoor naar de balie van het Sociaal Huis, het gemeentehuis, oud-gemeentehuis Sint-Amands of de lokale dienstencentra. Of download het formulier op de website. 
 • Mantelzorgers buiten de gemeente dienen ook het formulier “Verklaring lokale overheid betreffende mantelzorgpremie Puurs-Sint-Amands” toe te voegen. Dit moet jaarlijks hernieuwd worden. download het formulier op de website.
 • Bezorg het formulier samen met het attest waaruit de zorgbehoevendheid blijkt voor 30 september van het betrokken jaar aan de balie van het Sociaal Huis, het gemeentehuis, oud-gemeentehuis Sint-Amands of de lokale dienstencentra.
 • Wij beoordelen jouw aanvraag als die volledig is. Voldoe je aan alle voorwaarden? En is het attest meerdere jaren geldig? Dan zal de premie jaarlijks toegekend worden zolang er aan alle voorwaarden voldaan is. De toekenning gebeurt automatisch.
 • Het attest is geldig tot en met het jaar waarin het attest vervalt. WIl je het jaar nadien ook nog genieten van de mantelzorgpremie? Bezorg ons dan een nieuw attest om de mate van zorgbehoevendheid aan te tonen. 
 • We verwerken alle aanvragen in oktober en november van het betrokken jaar. De premies worden op het bijzonder comité van oktober of november goedgekeurd en uitbetaald op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.

Meebrengen

 • Het rekeningnummer van de mantelzorger
 • Het rijksregisternummer van de mantelzorger en de zorgbehoevende
 • Een geldig attest om de mate van zorgbehoevendheid aan te tonen
 • Het formulier “Verklaring lokale overheid betreffende mantelzorgpremie Puurs-Sint-Amands” als de mantelzorger geen inwoner is van Puurs-Sint-Amands.

Bedrag

 • Je ontvangt elk jaar een waarderingspremie van 50 euro.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Voldoe je niet meer aan de voorwaarden? Of wijzigen er belangrijke gegevens (zoals het rekeningnummer van de mantelzorger)? Dan moet je de betrokken dienst van de wijziging op de hoogte brengen. 
Verhuist de zorgbehoevende naar een residentiële instelling of is hij overleden? Dee mantelzorger behoudt dat jaar nog het recht op de premie. Het volgend jaar zal hij geen premie meer ontvangen. 

Bijkomende informatie

​Meer informatie over de zorgbudgetten​ ​vind je op:

​Meer informatie over de integratietegemoetkoming vind je op:

Wil je graag hulp bij de aanvraag voor de premie? Of wens je informatie over de dienstverlening? Maak dan een afspraak met een van de thuiszorgcoördinatoren. ​

Contactinformatie