Gratis vuilniszakken

​Sommige burgers hebben elk jaar recht op 20 grote of 40 kleine huisvuilzakken. Dit geldt voor:

 • personen met incontinentie
 • personen met een huidziekte
 • stomapatiënten
 • personen die aan thuisdialyse doen
 • personen met een huidaandoening 

Voorwaarden

 • Je wordt thuis verzorgd.
 • Je beschikt over een van deze attesten:
  • een score van 3 of 4 op het criterium incontinentie en toiletbezoek op de Katzschaal (thuisverpleging)
  • een tegemoetkoming voor incontinentie van de VAPH
  • een doktersattest inzake incontinentie, specifieke wondzorg, stoma of thuisdialyse
  • een attest van het ziekenfonds voor onbehandelbare incontinentie
  • een attest van het ziekenfonds voor een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden
  • een erkenning van een handicap met een score 3 of meer voor persoonlijke hygiëne van FOD Sociale Zekerheid
Je hebt geen recht op gratis vuilniszakken als je bent opgenomen in een woonzorgcentrum of bij een andere vorm van collectief wonen. 

Procedure

 • Ga langs in het Sociaal Huis, het gemeentehuis of bij een van de lokale dienstencentra. Neem het juiste attest mee (zie: voorwaarden).
 • Je ontvangt onmiddellijk jouw pakket vuilniszakken. 

Meebrengen

​Eén van de attesten die je bij de rubriek voorwaarden terugvindt.

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Meer info?

Contactformulier