Gratis vuilniszakken

Nu aanvragen

​​Sommige burgers hebben elk jaar recht op 30 grote of 60 kleine huisvuilzakken. Dit geldt voor:

 • personen met chronische incontinentie
 • stomapatiënten
 • personen die aan thuisdialyse doen
 • personen met een huidaandoening 

Voorwaarden

 • inwoner zijn op 1 januari van het betrokken jaar van aanvraag
 • aan chronische incontinentie lijden, een stoma hebben, thuisdialyse ondergaan of lijden aan een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft
 • thuis wonen en niet permanent verblijven in een instelling, woonzorgcentrum, rust of verzorgingstehuis, al dan niet erkende groep van assistentiewoningen /serviceflats of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt op een door de gemeente ter beschikking gesteld  aanvraagformulier: via de gemeentelijke website of aan de onthalen van het Gemeentehuis, Sociaal Huis, oud-Gemeentehuis en de lokale dienstencentra.

 • Aanvraag volledig invullen met volgende gegevens:

  • Gegevens van de rechthebbende
  • Opgave van voorkeur vuilzakken
  • Verklaring van huisarts: met handtekening en stempel (uitgezonderd tweede aanvraag en volgende bij verklaring permanente aandoening)
  • Ondertekening rechthebbende: bij handelingsonbekwaamheid kan dit door de gevolmachtigde ondertekend worden
  • Gegevens van de ophaler indien dit een andere persoon is dan de rechthebbende
 • De aanvraag wordt ingediend bij een medewerker van het onthaal van het Gemeentehuis, Sociaal Huis, Oud-gemeentehuis of de lokale dienstencentra
 • Je ontvangt onmiddellijk jouw pakket vuilniszakken indien allevoorwaarden voldaan en het aanvraagformulier correct is ingevuld

Meebrengen

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Nu aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier