Ophalen grof huisvuil

​​​​​Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot is voor de huisvuilzak en niet selectief wordt ingezameld voor recyclage. Je brengt het grof vuil naar het recyclagepark of je laat het ophalen door de gemeente. 

Voorwaarden

  • Het moet grof huisvuil zijn
  • De fractie moet groter zijn dan je huisvuilzak

Procedure

Laat je grof vuil thuis ophalen

  • Bekijk eerst de ophaalkalender.
  • Maak ten laatste vijf dagen voor de straatinzameling van grof huisvuil een online-afspraak of bel 03 203 27 00 en geef aan hoeveel m³ je aanbiedt.
  • Je ontvangt een betalingsverzoek van de gemeente.

Data ophalingen grof vuil :

Sint-Amands-Oppuurs-Lippelo
25 mei, 6 juli, 21 september en 23 november

Puurs-Kalfort-Liezele
11 mei, 13 juli, 7 september en 9 november

Breendonk-Ruisbroek
8 juni, 10 augustus, 12 oktober en 7 december

Bedrag

  • 30 euro per begonnen m³
  • 10 euro per zitplaats van een zetel
  • 20 euro voor een matras (= aanrijkost indien geen ander afval aangeboden wordt)

Regelgeving

Contactinformatie