Huwelijk

​​​​​​Het betreft echter een voorlopige reservatie die via mail nog zal bevestigd worden door de dienst burgerzaken. 

Voorwaarden

De huwelijksaangifte, ook vaak "ondertrouw" genoemd, gebeurt:
  • ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum
  • bij voorkeur door beide huwelijkskandidaten. Kan een van de partners er niet bij zijn? Dan heb je ook een schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming van de afwezige echtgenoot blijkt. ​

Procedure

​1) Je legt een huwelijksdatum vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

    Je moet volgende documenten voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Ben je in België geboren of werd je geboorteakte in België overgeschreven? Dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit zelf op. 
  • identiteitsbewijzen 

    Aanstaande echtgenoten die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit​
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van (een) vorig(e) huwelijk(en)
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals - in voorkomend geval - een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)

    Voor buitenlandse documenten zijn de voorwaarden betreffende legalisatie en vertaling van toepassing

2) Je wordt uitgenodigd door de dienst Burgerzaken voor het tekenen van de huwelijksaangifte en ontvangt ook een inlichtingenblad dat moet worden ingevuld en meegebracht als de aangifte wordt getekend.

​3) Op de dag van het huwelijk begeven jullie zich tegen het afgesproken uur naar de gekozen locatie voor de voltrekking van het huwelijk.​

Bedrag

​Huwelijk op weekdagen​25 euro
Huwelijk op zaterdag​​50 euro
Huwelijksboekje​​25 euro

Regelgeving

Aandachtspunten

​Er gelden specifieke regels voor buitenlanders die minder dan 3 maanden wettelijk in België verblijven of die precair of illegaal in België verblijven. ​

Contactinformatie