Je elektrische wagen opladen in onze gemeente? 

27
feb
2023
Overzicht laadpalen Sint-Amands NIEUW_page-0001

Maak kennis met het plan van aanpak! 

Elektrisch rijden wordt de toekomst. Maar dan moeten er natuurlijk voldoende laadpalen zijn. Daar wordt aan gewerkt: ook in onze gemeente. Benieuwd naar het plan? 

De doelstelling 

Willen we de klimaatopwarming tegengaan? Dan moeten we met z’n allen minder broeikasgassen uitstoten. Eén van de manieren: de traditionele wagen inruilen voor eentje op elektriciteit. Dat gebeurt nu al veelvuldig en wordt op termijn zelfs verplicht. Je auto opladen moet dan net zo vlot kunnen als je brandstoftank vullen.  

Tijd dus om de laadmogelijkheden fors uit te bouwen! De ambitie van de Vlaamse overheid? Wie niet op privéterrein kan opladen, moet op 250 meter van zijn thuis een publieke laadpaal vinden. Onze gemeente telt momenteel veertien laadpalen. Dat wordt uitgedrukt in de eenheid CPE (Charge Point Equivalent). We zitten nu op 68 CPE, in ons klimaatactieplan streven we naar 200 CPE tegen 2025 en 600 CPE tegen 2030. 

De aanpak 

Hoe kunnen er publieke laadpalen bijkomen? De Vlaamse overheid heeft daarvoor drie manieren. 

1. Indien een paal veel gebruikt wordt, is het meestal aan te raden om er een bij te plaatsen. Indien de paal een bepaald gebruiksminimum overschrijdt, komt er eentje bij. Het systeem heet ‘Paal volgt Paal’. 

Momenteel ligt de laadpaal in de Palingstraat (Puurs) op kop, gevolgd door die in de Schipstraat (Kalfort) en die in de Jan Hammeneckersstraat (Breendonk). Wie krijgt er als eerste eentje bij? 

2. Inwoners kunnen een aanvraag indienen via een e-loket van de Vlaamse overheid. Dat kan voor wie volledig elektrisch rijdt en thuis geen laadpunt kan voorzien. Het systeem heet ‘Paal volgt Wagen’. 

Voor Sint-Amands werden al twee laadpalen aangevraagd die er ook effectief zullen komen. Bedankt aan de inwoners die daarvoor zorgden! 

3. De gemeente kan een aanvraag indienen via een platform van de Vlaamse overheid. Dat kan voor plaatsen die daarvoor uitstekend gelegen zijn. Het systeem heet ‘Strategische locaties’.  

Wij vroegen om laadpalen in Park Fort Liezele, Sportpark De Schans, parking Kerkhofstraat en parking Hof ter Zielbeek. Als alles goed gaat, zullen die dit jaar nog geïnstalleerd worden.

De plaatsing van de laadpalen gebeurt dus meer dan doordacht. Waar kun je nu al laden? En waar zullen er nog laadpalen bijkomen? Dat brengen we in kaart per woonkern. Hier zie je de kaart voor Sint-Amands. Alle andere kaarten vind je op onze website. Dit laadplan past binnen een breder kader rond duurzame mobiliteit, inclusief deelmobiliteit. 

Samenwerking met bedrijven 

Voor publieke laadpalen moeten we plekjes zoeken op het openbaar domein. Maar het zou interessant zijn als we ook kunnen opladen op bedrijfsterreinen! Die laadpalen zijn dan semipubliek: tijdens de werkuren bestemd voor werknemers, daarbuiten voor inwoners.  

Voor bedrijven is dit een interessante investering: de Vlaamse overheid stimuleert dit met subsidies én belastingvermindering. Onze gemeente voorziet een informatiepakket voor bedrijven. Als ondernemer nu al een vraag? Stel ze via info@puursam.be of 03 203 27 00. 

Zo moet het niet 

Openbaar terrein inpalmen voor privégebruik 

Heb je op je privéterrein onvoldoende plaats voor een laadpaal? Maar ligt er voor je deur een openbare parkeerplaats? Dan is het aanlokkelijk om vanuit je woning op te laden, bijvoorbeeld met een laadkabel die over het voetpad ligt of een laadsysteem boven aan je woning. Opgelet: dat is volgens het politiereglement niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kun je bij de gemeente een kabelgoot in het voetpad aanvragen. Het reglement daarvoor vind je op onze website. 

Langer dan nodig op de oplaadplek blijven staan 

Je hebt ze misschien ook al gespot: de laadpaalklevers. Dat zijn bestuurders die hun auto veel langer dan nodig bij een openbaar oplaadpunt laten staan. Is je auto opgeladen? Verplaats ‘m dan meteen. Zo geef je andere inwoners de kans om ook op te laden. 

Meer weten? 

Hoeveel kost een oplaadbeurt? Op welke manier kun je betalen? Hoelang duurt het opladen? Wij verzamelden alle info over elektrisch laden voor jou op onze website.

Graag meer toelichting? Kom op donderdag 20 april in cc Binder naar de infosessie van Bond Beter Leefmilieu over duurzame mobiliteit. Als voorbeschouwing geven wij er een woordje uitleg over het nieuwe laadplan. 

 

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.