Laatste wilsbeschikking

​​​​​​Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze leg je vast in de laatste wilsbeschikking, een document dat je hier kan downloaden of opvraagt bij de dienst Burgerzaken. 

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, onderzoekt de gemeente of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Het is steeds mogelijk om een eerdere verklaring te herzien of in te trekken.

Voorwaarden

​Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente.

Procedure

​Je gaat persoonlijk langs bij de dienst Burgerzaken om de laatste wilsbeschikking op te maken of je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af. Deze verklaring wordt geregistreerd in het Rijksregister. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Meebrengen

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

​Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Aandachtspunten

Is de burger niet in staat om een handtekening te plaatsen? Dan wordt de wilsbeschikking voorgelezen in aanwezigheid van 2 getuigen, waarna de gemeenteambtenaar en de getuigen de wilsbeschikking ondertekenen. 

Bijkomende informatie

Contactinformatie