Mobiliteit

In de 21ste eeuw is mobiliteit een thema dat alle aandacht verdient. Het is belangrijk dat jij je vlot, veilig en duurzaam kunt verplaatsen. Dat is overal een grote uitdaging, met het masterplan proberen we daar een antwoord op te geven.

Met de fiets

Fietsen is gezond én goed voor het milieu. We zetten daarom alles op alles voor een aangename fietservaring in Sint-Amands.

Fietsstraten

Via de dorpsroutes fiets je rustig en veilig in de dorpskern en op de dijk. Hiervoor komen er ook fietsstraten in de dorpskern: auto's mogen fietsers daar niet inhalen. 

Plan van fietszones in Sint-Amands

Snelle fietsers

Fiets je naar school of je werk? Dan neem je de snelle fietsverbinding langs de oude spoorlijn tot in Puurs. Tussen GC de Nestel en het LAB zoef je over een tweerichtingsfietspad. Dat komt aan de overzijde van het spoor - aan de kant van het centrum. De kronkel aan de Sint-Pietersburcht maken we recht en het fietspad krijgt verlichting over de hele lengte, van Sint-Amands tot Puurs.

Deelfietsen

Die voorzien we aan het mobipunt langs de landkaai. Zo kun je als inwoner of bezoeker je auto parkeren op een van de randparkings en met een deelfiets je traject verder zetten. 

Een apart pad voor fietsers en wandelaars op de dijk

Dat blijkt niet uitvoerbaar. We bekijken wel of we fietsers en wandelaars beter van elkaar kunnen scheiden door bv. verschillende ondergronden te gebruiken en onderzoeken een snelheidsbeperking.

Met de auto

Het is belangrijk dat iedereen zich vlot, veilig en duurzaam kan verplaatsen. En dat bewoners en bezoekers makkelijk kunnen parkeren zonder het centrum te belasten. 

De historische dorpskern zal grotendeels autoluw zijn - net als de straten dicht bij de Schelde. Dit betekent dat je op de kaai niet meer kan parkeren.

Via parkeerroutes kom je bij verschillende parkings. Om het sluipverkeer tegen te gaan draaien we de richting van de Emile Verhaerenstraat om.

Je auto laat je gemakkelijk achter op de verschillende parkings:

  • centrumparkings – parkeren in het centrum onder bepaalde voorwaarden.
  • randparkings – maximaal zo’n zeshonderd meter van de Schelde. Van daaruit kun je makkelijk verder te voet of met een (deel)fiets.
  • bewonersparkings – uitsluitend voor buurtbewoners.

De parkings bereik je vlot via handige parkeerroutes waar we vaak werken met éénrichtingsstraten. 

En hoe zit het met de totale parkeercapaciteit? We mikken op zo’n vierhonderd plaatsen, vergelijkbaar met de huidige situatie. Dit is ruim voldoende om inwoners en bezoekers te verwelkomen. Bij het kerkplein voorzien we ook enkele parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen.

Overzicht parkings

Met het openbaar vervoer

Met de busritten van De Lijn kun jij je makkelijk verplaatsen in de regio. En goed nieuws, begin juli 2023 komen er drie nieuwe lijnen bij die Sint-Amands rechtstreeks verbinden met Puurs, Bornem en Dendermonde:

  • 25: Puurs – Hingene – Bornem – Sint-Amands
  • 26: Puurs – Oppuurs – Sint-Amands
  • 27: Sint-Amands – Baasrode – Dendermonde

Deze bussen zullen om het uur rijden en tijdens de spits zelfs om het halfuur.

Sommige buslijnen die er nu al zijn, blijven behouden maar rijden enkel nog tijdens de spitsuren:

  • 254: Boom – Ruisbroek – Puurs – Lippelo – Sint-Amands – Dendermonde
  • 257: Boom – Ruisbroek – Bornem – Sint-Amands – Dendermonde

Andere buslijnen die er nu al zijn, vervallen omdat ze overbodig worden door de nieuwe aanvullingen:

  • 252: Boom – Ruisbroek – Kalfort – Puurs – Bornem – Dendermonde
  • 253: Boom –Ruisbroek –Kalfort – Puurs – Oppuurs – Sint-Amands – Dendermonde

Geraak je met de gewone buslijnen toch nog niet op je gewenste bestemming in KleinBrabant? Dan kun je natuurlijk een beroep doen op de Flexbuswaarbij je vooraf je rit aanvraagt.

Het station in Puurs wordt dankzij een rechtstreekse buslijn uit Sint-Amands heel snel bereikbaar. Met de trein spoor je dan rechtstreeks verder naar Boom, Mechelen, Leuven, Sint-Niklaas en Antwerpen.

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.