Orgaandonatie

​​​​​​​​​Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.  Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor. 

Voorwaarden

Ben je Belg en meerderjarig of ben je niet-Belg, meerderjarig en al meer dan 6 maanden in België in het vreemdelingenregister ingeschreven? Dan ben je automatisch potentiële donor. Wanneer gebeurt dit niet?

  • Als je dit tijdens je leven uitdrukkelijk hebt geweigerd.
  • Als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten. 
Personen uit het vreemdelingenregister die minder dan zes maanden in België​ zijn gedomicilieerd, moeten uitdrukkelijk instemmen met wegneming van organen, weefsels en cellen.

Procedure

In de "verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven, waar je je kan tegen verzetten of waarvoor je een eerdere wislverklaring kan intrekken: 

  • donatie van organen voor transplantatie
  • donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
  • donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap​

Je kan je wilsverklaring registreren

  • ​via de elektronische zelfregistratie op Mijn Gezondheid.
  • bij de huisarts
  • bij de dienst Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak​.

Meebrengen

​Elektronische identiteitskaart

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

​​

Aandachtspunten

Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken

Bijkomende informatie

Contactinformatie