Overlijden doodgeboren kind

Overlijdt een kindje na een zwangerschapsduur van meer dan 6 maanden? Dan moet hiervan een akte van overlijden worden opgesteld. 

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kindje is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden)

  • Werd het kindje tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.

  • Werd het kindje geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.​​

Procedure

​De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kindje is overleden. De aangifte gebeurt door de ouders of door de begrafenisondernemer. 

Meebrengen

​Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)

Regelgeving

​Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (B.S. 24 juni 1999)

Bijkomende informatie

Contactinformatie