Overlijdensaangifte

​​​​Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden..

Procedure

​Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • D​e vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op. ​

 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
 • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kunt dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. ​

Meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel de parkeerkaart van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Bijkomende informatie

Als de woning van de overledene moet leeggemaakt worden is het mogelijk om bij IVAREM een toegangsbadge​ voor het recyclagepark  aan te vragen. Hiermee kunnen de resterende toegangsbeurten waar de overledene nog recht op had, worden opgebruikt tot een jaar na de overlijdensdatum.​

Contactinformatie