Parkbegraafplaats Puurs

 

​​​Overlijdt een van je dierbaren? Dan heb je de keuze tussen begraven met of zonder grafconcessie op de Parkbegraafplaats te Puurs (Molenstraat), Liezele, Ruisbroek, Breendonk, Lippelo, Oppuurs of Sint-Amands.

De parkbegraafplaats is een nieuwe begraafplaats naast het Park Fort Liezele waar het groen de hoofdrol speelt. Het is een unieke locatie waar er andere regels gelden dan op de andere  Puurs-Sint-Amandse begraafplaatsen.

Begraven zonder grafconcessie op de parkbegraafplaats

 • Volle grond:
  • De kist wordt onder het gras begraven.
  • De uniforme grafsteen uit donker graniet staat achter de begraafzone en kan aangekocht worden bij de gemeente voor € 1.500.
  • Het recht opstaande stuk van de grafsteen kan gepersonaliseerd worden indien de steen werd aangekocht.
  • Werd de grafsteen niet aangekocht?
   • Dan mag u er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk alsnog aangekocht te worden.
   • Er mag alleen een naamplaatje type 'asweide' van 6 x 15 cm bevestigd worden door de grafmaker.
 • Columbarium:
  • Gebruik de uniforme columbariumplaat uit blauwe hardsteen.
  • De klimplanten moeten behouden blijven.
 • Urnenveld:
  • De uniforme grafsteen uit donker graniet van 80 x 80 cm kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur voor € 1.000.
  • Werd de grafsteen niet aangekocht?
   • ​​Dan mag u er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk alsnog aangekocht te worden.
   • Er mag alleen een naamplaatje type 'asweide' van 6 x 15 cm bevestigd worden door de grafmaker.​
 • ​​Asverstrooiing:
  • De asverstrooiing kan op de klassieke manier gebeuren
  • De waterurn naast de asweide biedt de mogelijkheid om de assen voor eeuwig te bewaren onder de asweide
  • Vraag een naamplaatje voor € 100 aan via begraafplaatsen@puursam.be
  • De grafmaker kleeft het naamplaatje op de herdenkingsmuur op de asweide. Het naamplaatje blijft 10 jaar aangeplakt.
 • Natuurlijk begraven
  • ​in een natuurlijk deel met bloemenweide en bomen kan een composteerbare urne begraven worden in een kuil in de grond
  • op deze plaats mag geen aandenken, kransen of bloemen geplaatst worden, deze moeten achtergelaten worden bij de herdenkingsmuur bij de asweide.

De overledene heeft recht op 10 jaar grafrust. Na de aankondiging op de begraafplaats worden:

 • De graftekens van de graven verwijderd
 • Asurnen van columbaria en urnenveld worden verstrooid op de asweide.

 

Begraven met grafconcessie op de parkbegraafplaats

Een grafconcessie is een gebruiksrecht voor een periode van 25 jaar voor één of twee personen.
Je kunt een concessie pas aangaan wanneer een persoon overlijdt.
De termijn begint te lopen vanaf de begraafdatum van de eerste persoon.

Er zijn verschillende manieren van begraven op deze begraafplaats, elk met hun eigen voorwaarden:

 • Volle grond
  • De kist wordt onder het gras begraven.
  • De uniforme grafsteen uit donker graniet staat achter de begraafzone en dient aangekocht te worden bij de gemeente voor € 1.500.
  • Het recht opstaande stuk van de grafsteen kan gepersonaliseerd worden indien de steen werd aangekocht. Deze kan u laten beletteren door een steenkapper naar keuze.
  • Er kan door de familie een ontwerp gemaakt worden om te laten drukken op een plaat van 30 x 30 cm. Na het goedkeuren van de drukproef door de aanvrager, wordt deze aangemaakt en geplaatst door de grafmaker op de aangekochte steen.
 • Columbarium:
  • Gebruik de uniforme columbariumplaat uit blauwe hardsteen. Deze kan u laten beletteren of een naamplaat op aanbrengen die u bij de gemeente bestelt.
  • De klimplanten moeten behouden blijven.​
 • Urnenveld:
  • ​De uniforme grafsteen uit donker graniet van 80 x 80 cm wordt aangekocht door de familie bij het gemeentebestuur voor € 1.000.
  • Er kan door de familie een ontwerp gemaakt worden om te laten drukken op een plaat van 30 x 30 cm. Na het goedkeuren van de drukproef door de aanvrager, wordt deze aangemaakt en geplaatst door de grafmaker op de aangekochte steen.​
  • Werd de grafsteen niet aangekocht?
   • ​​Dan mag u er niets aan vasthechten. Indien dit wel gebeurt, dient de grafzerk alsnog aangekocht te worden.
   • Er mag alleen een naamplaatje type 'asweide' van 6 x 15 cm bevestigd worden door de grafmaker.​
 • Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden gratis concessies verleend in grond, columbarium of urnenveld.


Verlengen van grafconcessie

Het verlengen van grafconcessie kan voor periodes van 15 en 25 jaar. Een jaar voor de einddatum wordt het einde van de grafconcessie aangekondigd op een bordje bij het graf.

Verleng je de grafconcessie niet? Dan verwijdert de gemeente de grafsteen en verstrooit de assen van de urnen op de asweide.

Voorwaarden

 • Je kan geen plaats reserveren op de begraafplaatsen.
 • De gemeente wijst pas een plaats toe wanneer ze de gegevens van de overledene ontvangt.

Procedure

De dienst burgerzaken verwacht tijdig al de gegevens van de overledene en de begraving.

Gebruik het document 'Aanvraag tot begraven'.

Bedrag

 • Graf zonder concessie: gratis
 • Grafconcessie grond voor 25 jaar: € 750
 • Grafconcessie voor urnenveld of columbarium: € 500
 • Grafkelder Breendonk of Liezele: Concessie + € 750
 • Naamplaatje asweide standaard: € 100
 • Naamplaat 30 x 30 cm gepersonaliseerd: € 200

Regelgeving

Aandachtspunten

​Zijn de namen op de grafsteen niet meer leesbaar? Of is de grafsteen overwoekerd, vervallen of bouwvallig? Ook dan wordt het einde van de grafconcessie een half jaar lang aangekondigd met een infobordje bij de grafsteen. Wil niemand het onderhoud op zich nemen? Dan verwijdert de gemeente de grafsteen.