Plaatsen van een grafsteen

​​​​​​​​​Heb je een grafconcessie? Dan moet je verplicht ​​een grafsteen plaatsen op een:

 • graf
 • urnenkelder 
 • columbarium
Voor gewone of niet-gekochte grond geldt deze verplichting niet.

 
Op de parkbegraafplaats in de Molenstraat worden er uniforme grafstenen voorzien op alle graven. Deze kunnen aangekocht worden om te verpersoonlijken (dit is: iets vast op aanbrengen, aanplakken of beletteren).

Voorwaarden

 • Steenkappers dienen de gemeentediensten minstens twee dagen vooraf van hun komst te verwittigen. Zij dienen de toelating van de gemeente tot plaatsing van de grafstenen, sierstenen voor urnenvelden en columbariumnissen steeds bij zich te dragen. 
 • De aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen mogen niet terecht komen op andere graven, grafzerken, wandelgangen en dergelijke. 
 • Overtollige grond bij het plaatsen van graftekens moeten naar de daartoe bestemde plaats gebracht worden door de steenkapper of opgeladen en afgevoerd worden naar een stort naar keuze. 
 • De werken moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd. 
 • Bij een begrafenis worden de paden vrij gemaakt. 

Procedure

​1. Vul het aanvraagformulier in
 
Gevraagde informatie:
 • ​​schets grafsteen
 • gegevens overledene
 • gegevens aanvrager
2. Plaats de grafsteen
 
Voldoet je aanvraag aan alle voorwaarden? Dan mag je de grafsteen plaatsen volgens de aanwijz​ingen in de toelatingsbrief​.
 
Neem twee dagen voor de plaatsing contact op met de de technische dienst via technischedienst@puursam.be:
 • Vraag om ​de kerkhofpoort te openen op de plaatsingsdag. 
 • Bespreek met de grafmaker de juiste plaatsing van de grafsteen.

Meebrengen

​Breng de toelating mee naar de begraafplaats wanneer de grafsteen wordt geplaatst.

Regelgeving

Contactinformatie