Plaatsen van een grafsteen

​​​​​​​​​Heb je een grafconcessie? Dan moet je verplicht ​​een grafsteen plaatsen op een:

  • graf
  • urnenkelder 
  • columbarium
Voor gewone of niet-gekochte grond geldt deze verplichting niet.

 
Op de parkbegraafplaats in de Molenstraat worden er uniforme grafstenen voorzien op alle graven. Deze kunnen aangekocht worden om te verpersoonlijken (dit is: iets vast op aanbrengen, aanplakken of beletteren).

Voorwaarden

​Je leest alle mogelijkheden en beperkingen in het huishoudeli​jk reglement​.

Procedure

​1. Neem contact op met de technische dienst
 
Bezorg hen deze informatie:
  • ​​schets grafsteen
  • gegevens overledene
  • gegevens aanvrager
2. Plaats de grafsteen
 
Voldoet je aanvraag aan alle voorwaarden? Dan mag je de grafsteen plaatsen volgens de aanwijz​ingen die u krijgt in de toelatingsbrief​.
 
Neem twee dagen voor de plaatsing contact op met de de technische dienst via technischedienst@puursam.be:
  • Vraag om ​de kerkhofpoort te openen op de plaatsingsdag. 
  • Bespreek met de grafmaker de juiste plaatsing van de grafsteen.

Meebrengen

​Breng de toelating mee naar de begraafplaats wanneer de grafsteen wordt geplaatst.

Regelgeving