Plaatsen van een grafsteen

​​​​​​​​Heb je een grafconcessie? Dan moet je verplicht ​​een grafsteen plaatsen op een:

  • graf
  • urnenkelder 
  • columbarium
Voor gewone of niet-gekochte grond geldt deze verplichting niet.

Voorwaarden

​Je leest alle mogelijkheden en beperkingen in het huishoudeli​jk reglement​.

Procedure

​1. Neem contact op met de technische dienst
 
Bezorg hen deze informatie:
  • ​​schets grafsteen
  • gegevens overledene
  • gegevens aanvrager
2. Plaats de grafsteen
 
Voldoet je aanvraag aan alle voorwaarden? Dan mag je de grafsteen plaatsen.
 
Neem twee dagen voor de plaatsing contact op met de de technische dienst via technischedienst@puursam.be:
  • Vraag om ​de kerkhofpoort te openen op de plaatsingsdag. 
  • Bespreek met de grafmaker de juiste plaatsing van de grafsteen.

Meebrengen

​Breng de toelating mee naar de begraafplaats wanneer de grafsteen wordt geplaatst.

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier