Poliovaccinatie

​In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt nog voor hij 18 maanden is vier vaccinaties, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. 

Bij de geboorte van je kind ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie terug aan je gemeentebestuur. 

Voorwaarden

​De arts vult het attest pas in na de vier vaccinaties. Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat jij daarna aan de gemeente bezorgt.
Verhuist een kind jonger dan 18 maanden van het buitenland naar België? Dan kan het volgens een ander schema gevaccineerd worden. Voldoet het inentingsschema aan de geldende wetten van het land van herkomst? Dan wordt het attest hier goedgekeurd. Ontbreekt het attest? Of werd het inentingsschema niet voltooid? Dan beslist de arts over het verdere verloop. 

Procedure

  • Je hoeft hier geen afspraak voor te maken. 
  • Bij de geboorte van je kind ontvang je een polioattest. Bewaar dit attest tot het kind alle vaccinaties heeft gekregen. 
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die het kind heeft gevaccineerd.
  • Bezorg het attest aan je gemeente voor de baby 18 maanden oud is. De gemeente controleert dan of de inentingen werden toegediend. Ben je het polioattest verlorten? Vraag in het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar. 

Meebrengen

​Het ingevulde polioattest

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.