Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

​​​​​Heb jij als erfgenaam onvoldoende middelen om de begrafeniskosten van een familielid te betalen? Of zijn er geen erfgenamen? Dan verzorgt de gemeente een minimale begrafenis.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wil de begrafenis regelen.

  • Het beschikbare inkomen van de overledene is onvoldoende om de kosten te betalen.

  • Het beschikbare​ inkomen van de erfgenamen is onvoldoende om de kosten te betalen.

Procedure

  1. Een erfgenaam van de overledene of een andere naaste doet een aanvraag bij de sociale dienst​ van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie.

  3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Meebrengen

  • identiteitskaart

  • bewijs van financiële situatie

Contactinformatie