Struikelsteen aanvragen

​Een struikelsteen is een betonnen gedenksteen van 10 cm x 10 cm die wordt geplaatst om een slachtoffer te gedenken van de Naziterreur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het project is een idee en ontwerp van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, oorspronkelijk voor de slachtoffers van de Holocaust, maar later uitgebreid tot alle slachtoffers van de Naziterreur. 

De gemeente Puurs-Sint-Amands laat het plaatsen van struikelstenen op het openbaar domein toe onder bepaalde voorwaarden. 

Kreeg je de toestemming van de gemeente Puurs-Sint-Amands om een struikelsteen te plaatsen? Dan kan de steen worden aangekocht bij de stichting van Gunter Demnig. Alle informatie kan je terugvinden op de website www.stolpersteine.eu en het e-mailadres benelux@stolpersteine.eu. 

Deze website is enkel in het Duits en Engels, maar het mailverkeer is mogelijk in het Nederlands. Maakt bij de bestelling van de steen duidelijk dat de gemeente Puurs-Sint-Amands de plaatsing zelf zal uitvoeren en dat de kunstenaar dit dus niet hoeft te doen. Hou er rekening mee dat er een wachttijd is tussen bestelling en levering van de struikelsteen. 


Voorwaarden

​Bekijk het reglement voor de voorwaarden.

1. De aanvraag

 • De aanvraag kan ingediend worden door een natuurlijke persoon; een venootschap, vereniging of stichting.

2. De struikelstenen

 • Enkel de officiële struikelstenen die door de kunstenaar worden aangeleverd komen in aanmerking. 
 • De struikelstenen dienen geplaatst te worden op het openbaar domein van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Bij voorkeur in het voetpad voor de laatste woon- of verblijfplaats van het slachtoffer. 
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door een derde dient een schriftelijke toestemming gegeven worden door de nabestaanden.

3. De slachtoffers

 • Dit zijn de personen die omwille van vaderlandslievende, ideologische, raciale, filosofische, medische of andere redenen door de nazi-bezetter van hun vrijheid beroofd en omgebracht werden of die door hun verblijf in nazi-gevangenschap rechtstreeks of onrechtstreeks om het leven zijn gekomen.
 • De personen die het officiële statuut van oorlogsslachtoffer genieten en als dusdaning erkend worden door de Dienst Oorlogsslachtoffers van de FOD Volksgezondheid. 

Procedure

​U dient een aanvraag in via dit aanvraagformulier , hou de volgende zaken bij de hand:

 • Naam, voornaam, geboortedatum (of-jaar), deportatie- of arrestatiedatum en plaats en datum van overlijden van de persoon die hij/zij wenst te gedanken;
 • Een actuele foto van de plaats waar de struikelsteen bij voorkeur geplaatst zou worden. Op de foto moeten zowel het voetpad als de woning duidelijk zichtbaar zijn, bij voorkeur ook het betreffende huisnummer.
 • De schriftelijke toestemming van de nabestaanden indien nodig. 
Wat gebeurt er na de aanvraag?
 • De gemeente controleert de aangereikte gegevens over het slachtoffer en evalueert of de aanvraag ontvankelijk is. Alleen volledige dossiers worden behandeld. 
 • De gemeente controleert of de plek die voor de installatie van de struikelsteen is aangevraagd, daarvoor geschikt is. 
 • Binnen de zes weken na het indienen van de aanvraag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. Deze termijn is niet bindend. 
 • De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing. 
 • De gemeente brengt de eigenaar en bewoner van de woning waar de struikelsteen zal geplaatst worden op de hoogte. 
 • Na het verkrijgen van de toelating zorgt de aanvrager zelf voor de bestelling en aankoop van de struikelsteen bij de stichting van kunstenaar Gunter Demnig. 
 • Zodra de aanvrager de struikelsteen heeft ontvangen, contacteert hij/zij de gemeente. De struikelsteen wordt afgeleverd op de plaats die de gemeente meedeelt. 
 • De gemeente zorgt voor de plaatsing van de struikelsteen binnen de twaalf weken nadat de aanvrager de struikelsteen heeft afgeleverd. Deze termijn is niet bindend. Aan de plaatsing zijn geen kosten verschuldigd. 
 • De gemeente brengt de aanvrager op de hoogte zodra de struikelsteen werd geplaatst. 


Bedrag

De aanvrager regelt de aankoop van de struikelsteen en de betaling ervan rechtstreeks met de stichting van de kunstenaar. De plaatsing van de struikelsteen is kosteloos en gebeurt door de gemeente Puurs-Sint-Amands. Alle informatie kan je terugvinden op de website www.stolpersteine.eu en het e-mailadres benelux@stolpersteine.eu. 

Contactinformatie