Subsidie ontwikkelingssamenwerking

​Steun jij een ontwikkelingsproject in het Zuiden bijvoorbeeld als particulier of ngo? Dan kun je daarvoor een subsidie aanvragen bij onze gemeente.

Voorwaarden

​De gemeente Puurs-Sint-Amands kent de subsidie toe onder bepaalde voorwaarden

  • ontvankelijkheid
  • inhoudelijk 
  • gegrondheid

Uitgebreide informatie over de voorwaarden lees je in het subsidiereglement.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en verzend het via post naar Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands en bezorg het via e-mail aan het vrijetijdsloket@puursam.be. De aanvragen dienen binnen te zijn uiterlijk op 30 april en elk jaar opnieuw worden aangevraagd (uitgezonderd projecten die over meerdere jaren lopen).
  • Indien de aanvraag volledig is, zal er binnen de 3 maanden na indiening een beslissing plaatsvinden. 
  • De aangewezen subsidie zal uiterlijk 2 maanden na een gunstige beoordeling en toekenning uitbetaald worden.

​De volledige procedure kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Bedrag

​Projecten kunnen een toelage ontvangen van 500 euro of 1.500 euro.

Regelgeving

Contactinformatie