Uittreksel strafregister

Online aanvragenofMaak toch een afspraak
Ontvang dit uittreksel onmiddellijk in je mailbox!

​​​​​​Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van de betrokkene meedeelt. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. En bevat een lijst van die veroordelingen. 

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. 

Er zijn drie modellen:

 • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je voor verschillende doelen aanvraagt. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten​) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening werden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsberoepen, fiscale beroepen en beroepen waarbij je personen of goederen transporteert. 
 • Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten waarbij je contact hebt met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psychomedisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Deze aanvraag moet altijd bijkomend ter controle aan de politie worden overgemaakt; je wordt in kennis gesteld als het beschikbaar is.           

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Procedure

​Vraag je het uittreksel voor jezelf aan?

Vraag je het uittreksel voor iemand anders aan?

Via mail naar info@puursam.be kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner. Voorwaarden:
  • een handgeschreven volmacht van die burger
  • een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had. Voorwaarde:
  • je bent bloedverwant van de overledene

Vraag je in naam van een gerechterlijke of bestuurlijke instantie een uittreksel aan? 

Heb je geen woon- of verblijfplaats in België of ben je ​van ambtswege afgevoerd? Of vraag je het uittreksel aan in de hoedanigheid van een rechtspersoon (zoals een vennootschap of vzw)? Of ​​ben je diplomaat en niet ingeschreven in een Belgische gemeente? Dan vraag je het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de federale overheidsdienst Justitie. ​

Meebrengen

 • Je eID
 • de volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Aandachtspunten

De aanvraag van een model 596.2 voor minderjarigen dient steeds ter controle naar de politie te worden gestuurd en kan bij de aanvraag dus niet onmiddelijk worden meegegeven.  ​

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​​

​Een uittreksel strafregister is slechts 2 maanden geldig!

Bijkomende informatie

Contactinformatie