Veranderen van voornaam

​​Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jezelf, de overheid en anderen in staat om je te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

​Je kan jouw voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • ​de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • ​de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

​Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Bedrag

  • ​Een gewone voornaamswijziging bedraagt 50 euro, te betalen bij de aanvraag.
  • Een voornaamwijziging voor transgenders bedraagt 5 euro, te betalen bij de aanvraag.
  • Een voornaamswijziging ​vreemdeling zonder officiële voornaam die de Belgische nationaliteit aanvragen/hebben, bedraagt 0 euro.  

Regelgeving

Aandachtspunten

​Onder uitzonderlijk omstandigheden kan je ook jouw familienaam laten veranderen​

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier