Vergunning afschrikgeschut

​​​​​​Ondervind je als landbouwer overlast van vogels? En wil je je teelten beschermen? Dan kun je - nadat andere maatregelen onsuccesvol bleken - bij de gemeente een aanvraag indienen om afschrikgeschut te plaatsen. 

Voorwaarden

​Wil je gebruik maken van akoestische afschrikmiddelen om vogels te verjagen om de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt te beschermen? Dan heb je hiervoor een vergunning afschrikgeschut nodig. Motiveer je aanvraag zo dat de gemeente de mogelijke hinder van de installatie kan beoordelen. Combineer je de akoestische afschrikmiddelen met andere technieken? Noteer dit dan zeker in je aanvraag.

Hou ook rekening met deze voorwaarden:

 • Je moet de akoestische afschikmiddelen opstellen:
  • op een afstand van meer dan 100 meter van een woongebied, zoals bepaald in de ontwerpgewestplannen, gewestplannen of andere plannen van aanleg of RUP's​
  • op een afstand van meer dan 100 meter van een woning
  • op een afstand van meer dan 50 meter van een openbare weg
 • Je mag de akoestische afschrikmiddelen niet gebruiken tussen 22 uur en 7 uur. Je mag ze ook niet inschakelen na zonsondergang en voor zonsopgang. Heb je goede redenen om die verbodsperiode in te laten korten? Motiveer dit dan in je aanvraag.
 • De gemeente staat de machtiging toe voor een duur van twee maanden en uitsluitend in de periode van 1 maart tot 15 september. Ze kan de machtiging bij gunstige evaluatie ambtshalve twee keer stilzwijgend verlengen. Bega je een overtreding? Of veroorzaken de akoestische afschrikmiddelen overmatige hinder? Dan kan de gemeente de toelating schorsen of intrekken.
 • Het akoestische afschrikmiddel produceert niet meer dan zes knaller per uur per ha.
 • Je plaatst de opening van het akoestische afschrikmiddel altijd in de meest gunstige richting t.a.v. de openbare weg en hindergevoelige plaatsen en gebieden. 

Procedure

​​Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeente.

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Contactinformatie