Voorlopige identiteitskaart

​Vertrek je op reis? En is je Europese identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd? Dan kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen. 

Voorwaarden

Indien de mogelijkheid bestaat dat de burger tijdig, eventueel in spoed, een nieuwe identiteitskaart of paspoort kan bekomen, dan komt hij niet in aanmerking voor de afgifte van een voorlopige identiteitskaart.

Indien deze mogelijkheid niet bestaat, moet er voldaan zijn aan alle volgende voorwaarden:
 • In bezit van de Belgische nationaliteit.
 • Ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
 • In bezit van een bijlage 12 die werd afgeleverd omwille van het verlies of diefstal van een identiteitskaart, die op het moment van de melding nog minstens een maand geldig is. De verloren of gestolen identiteitskaart is geannuleerd in het centrale identiteitskaartenbestand.
 • Een reis hebben gepland naar een land dat het gebruik van de voorlopige identiteitsdocument aanvaardt 
  • De reisbestemming wordt expliciet vermeld op het aanvraagformulier.
 • Onmogelijk om voor het geplande vertrek een reisdocument te bekomen.
  • De vertrekdatum moet kunnen worden aangetoond bij middel van een officieel reserveringsdocument (vliegtuigticket, hotelvoucher, …).
Je kan geen voorlopige identeitskaart aanvragen indien je identiteitskaart vervallen of minder dan één maand geldig is. 

Procedure

Volg deze stappen:

 • Maak een afspraak met ons
 • Heb je recht op een voorlopige identiteitskaart? Dan ontvang je een document (FB9 of Bijlage 12).
 • Wij maken voor jou een afspraak met de FOD Binnenlandse zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking).
​Ontvang je een nieuwe eID? Lever dan de voorlopige identiteitskaart zeker in. 

Meebrengen

Naar de dienst Burgerzaken:
 • je reisdocumenten​
 • een recente pasfoto conform de ICAO-normen
 • eventueel: het attest van aangifte verlies of diefstal
Naar de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking)
 • je reisdocumenten
 • je aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart
 • attest Bijlage 12 (attest van aangifte verlies of diefstal) of FB9
 • een recente pasfoto conform de ICAO-normen

Bedrag

​De voorlopige identiteitskaart zelf is gratis.

Je betaalt de geldende tarieven voor je nieuwe eID.

Regelgeving

Contactinformatie