Wettelijk samenwonen

​​​​Wanneer zijn twee personen wettelijk samenwonend? Als zij een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente. De registratie geeft hen een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en de verdeling van de gezinslasten. 

Voorwaarden

 •  Je bent juridisch bekwaam om een contract te sluiten.
 • Je bent niet gehuwd.
 • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders. 

Procedure

 • ​Leg samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoning af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd:
 • in onderlinge overeenstemming
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring bij de dienst burgerzaken van je gemeente. De tegenpartij wordt op zijn/haar kosten via een gerechtsdeurwaarder in kennis gesteld.
 • door een huwelijk
 • door het overlijden van een van de partijen

Meebrengen

Belgische nationaliteit en geboren in België

 • de eID van beide samenwonenden 
Geen Belgische nationaliteit en/of geen vestiging in België
 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Bedrag

​Registratie wettelijke samenwoning​10 euro
Beëindiging wettelijke samenwoning​​10 euro

Regelgeving

Bijkomende informatie

​De wettelijke samenwoonst stopt niet automatisch indien de partners niet meer op hetzelfde adres wonen!

Contactinformatie