Wettelijk samenwonen

​​​Wanneer zijn twee personen wettelijk samenwonend? Als zij effectief samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente. De registratie geeft hen een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en de verdeling van de gezinslasten. 

Voorwaarden

 • Je deelt samen een woning. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt. 
 • Je bent juridisch bekwaam om een contract te sluiten.
 • Je bent niet gehuwd.
 • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders. 

Procedure

 • ​Leg samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoning af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Stel zelf een verklaring op.​ Of maak gebruik van een modelformulier.
 • De verklaring moet deze gegevens bevatten:
  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats en handtekeningen van beide partijen
  • gemeenschappelijke woonplaats
  • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd:
 • in onderlinge overeenstemming
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring afgegeven bij de dienst Burgerlijke Stand van je gemeente. De tegenpartij wordt op zijn/haar kosten via een gerechtsdeurwaarder in kennis gesteld.
 • door een huwelijk
 • door het overlijden van een van de partijen

Meebrengen

Belgische nationaliteit en geboren in België

 • de eID van beide samenwonenden 
De ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt voor alle verdere documenten. 

Geen Belgische nationaliteit en/of geen vestiging in België
 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent
Die documenten mogen maximaal 2 maanden oud zijn. 

Bedrag

 • ​Registratie van wettelijke samenwoning: 10 euro
 • Beëindiging van wettelijke samenwoning: 10 euro

Regelgeving

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier