Wilsverklaring euthanasie

Nu aanvragen

​​Met een wilsverklaring inzake euthanasie kun je vragen dat - wanneer jij op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest - er euthanasie wordt toegepast. Heb je geen wilsverklaring ingediend? Dan is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. 

Voorwaarden

 • ​Je bent meerderjarig (of ontvoogd minderjarig).
 • Je bent handelsbekwaam.
De wilsverklaring is geldig wanneer:
 • ze is opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • ze is opgesteld minder dan vijf jaar voor de patiënt wilsonbekwaam werd
 • ze is opgesteld uit vrije wil (en dus niet onder externe druk)
 • ze is opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden
Euthanasie mag enkel worden uitgevoerd:
 • als de patiënt - door ongeval of ziekte - aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening lijdt
 • als de patiënt niet meer bij bewustzijn is
 • als de toestand van de patiënt onomkeerbaar is

Procedure

 • Download het formulier voor een wilsverklaring. Of haal het document op bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.
 • Stel de wilsverklaring op in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel voordeel hebben bij het overlijden. Je kan in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen. Zij brengen - als het moment is gekomen - de behandelende arts op de hoogte van de wil van de patiënt.
 • Finaliseer de wilsverklaring. Die moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen. 
 • Laat je wilsverklaring eventueel bij je gemeentebestuur registreren. Maar dat is niet verplicht. 
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Ze blijft ook vanaf de datum van verklaring slechts vijf jaar geldig. 

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Die commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Nu aanvragen

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier