Europees rijbewijs

​​​​​​​​​​​Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig aantoont dat hij/zij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid beschikt om een gemotoriseerd voertuig te mogen besturen. Verplaats je je met een motorvoertuig op de openbare weg? Dan moet je in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. 

Het Europees rijbewijs is van kracht in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig en heeft de vorm van een bankkaart. Het is deze kaart die om de 10 jaar moet vernieuwd worden. Heb jij nog een papieren rijbewijs dan hoeft dit niet worden vernieuwd. Je kan wel je papieren rijbewijs laten vervangen voor een kaart indien je dit wenst. 

Voorwaarden

​Wil je een rijbewijs aanvragen? Dan moet je geslaagd zijn voor een praktijkexamen.

Procedure

​Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Eerste rijbewijs

Je eerste rijbewijs verkrijg je na een geslaagd praktijkexamen. Je dient hiervoor een afspraak te maken.
Je vraagt het rijbewijs persoonlijk aan of indien dit niet mogelijk is via een volmacht. Zie hiervoor de rubriek "Bijkomende informatie".

Aanpassingen rijbewijs

 • bij verhoging van de categorie na een geslaagd examen of in sommige gevallen automatisch
 • bij vervanging met rijgeschiktheidsattest

​Hernieuwing rijbewijs 

Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar. Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen. ​

Je moet je rijbewijs zelf ophalen aan de centrale balie tijdens de openingsuren. Je kunt het ook laten ophalen door een derde; aan deze persoon dien je dan een correct ingevuld en ondertekend volmachtformulier, een kopie van je identiteitskaart en desgevallend je huidige (voorlopige) rijbewijs mee te geven.

Meebrengen

Eerste rijbewijs

 • je voorlopige rijbewijs
 • je elektronische identiteitskaart
 • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend
We halen je foto en handtekening op via je E-id. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe foto in. 

Aanpassingen rijbewijs

 • je huidige rijbewijs
 • je elektronische identiteitskaart
 • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend, bij verhoging van categorie
 • eventueel rijgeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer en desgevallend het getuigschrift van basiskwalificatie
We halen je foto en handtekening op via je E-id. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe foto in. 

Hernieuwing rijbewijs 
 • ​je huidige rijbewijs
 • je elektronische identiteitskaart​
We halen je foto en handtekening op via je E-id. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe foto in. ​

Bedrag

25 euro​

Regelgeving

Aandachtspunten

​​​Houd zeker de vervaldatum van je rijbewijs / rijgeschiktheidsattest / vakbekwaamheid in het oog.

Bijkomende informatie

 • Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​​

Contactinformatie