Voorlopig rijbewijs

​​​​​​Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument waarmee je ​- als voorbereiding op het praktisch rijexamen - met een voertuig de openbare weg op mag rijden. 

Je kiest uit:​

 • voorlopig rijbewijs met begeleider M36. Dit is 36 maanden geldig.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18. Dit is 18 maanden geldig.
 • voorlopig rijbewijs met begeleider M12. Dit is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs met begeleider M36

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretische examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 17 jaar. 
 • Je kan maximaal 2 begeleiders vermelden. 
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18:
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. En hebt van die rijschool een rijgeschiktheidsattest ontvangen. 

Voorlopig rijbewijs met begeleider M12

 • Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.​
 • je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn - als dat niet zo is, dan moet je​ eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen.
 • ​​je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd - deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je ​​​vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld.​

Procedure

Vraag het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Meebrengen

 • ​Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:  het rijgeschiktheidsattest. 
 • ​Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. 
 • Attest examencentrum

Bedrag

​25​ euro

Regelgeving

Bijkomende informatie

Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen voor het in orde brengen van je documenten kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​Gebruik hiervoor ons volmachtformulier.​ ​Voeg bij deze volmacht steeds een kopie van je identiteitskaart (als volmachtgever)!​

Er bestaat ook een Voorlopig rijbewijs (model 3) voor alle categorieën, met uitzondering voor de scholing in de categorie B: dit model wordt o.a. afgeleverd voor de scholing in de categorieën A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE.