Voorlopig rijbewijs

​Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument waarmee je ​- als voorbereiding op het praktisch rijexamen - met een voertuig de openbare weg op mag rijden. 

Je kiest uit:​

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs met begeleider

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretische examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 17 jaar. 
 • Je begeleider moet - sinds 1 oktober 2017 - een vormingsmoment volgen van 3 uur voor hij/zij als begeleider op het voorlopig rijbewijs kan worden vermeld. Die vorming is 10 jaar geldig. Je kan maximaal 2 begeleiders vermelden. Wil je weten waar en wanneer de volgende vormingsmomenten in jouw gemeente of provincie plaatsvinden? Surf naar www.vormingsmoment.be.
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider:
 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. En hebt van die rijschool een rijgeschiktheidsattest ontvangen. 

Procedure

Vraag het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Meebrengen

 • ​Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider:  het rijgeschiktheidsattest. 
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider: het vormingsattest van je begeleider(s) 
 • ​Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. 

Bedrag

​25​ euro

Regelgeving

Meer info?

Contactformulier