RUP Dorpspark Kalfort

Binnen het masterplan Kalfort willen we het gebied tussen de spoorlijn en de N16 aanpakken. Daar komt een parkgebied met ruimte voor groen, recreatie en wonen.

Om die plannen te kunnen uitvoeren, is er een herbestemming van de gronden nodig. Daarom wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Dat zal recreatie­grond omzetten vooral naar parkgebied en deels naar woongebied. Het terrein kent vandaag een diverse invulling: landbouwgrond, braakliggende grond, een stuk natte natuur met een beek, broekbosje, voetbalvelden, een scouts- en chiroterrein. De komende jaren zal de voetbal herlocaliseren naar het nabijgelegen recent aangelegde sportpark de Schans in Kalfort.

In het masterplan werd een gewenst ruimtelijk ontwerp uitgetekend voor dit gebied. Dit masterplan vertrekt van ontwerpprincipes waarbij duurzaamheid, contextgebondenheid en toekomstgerichte verdichting centraal staan. Het landschap vormt de basis van het masterplan. Het merendeel van het gebied blijft een openruimtegebied en wordt ontwikkeld als een groen landschapspark met centraal natte natuur langsheen de beek. De jeugdverenigingen worden volledig ingebed in de groene omgeving. In het zuiden van het gebied in aansluiting met de kern van Puurs-Kalfort worden twee nieuwe woonclusters voorzien. Deze woningen worden ingepast in de landschapsstructuur. Langsheen de L. Van Kerkchovenstraat wordt een publieke zorgfunctie voorzien. In het plangebied ligt een door de Vlaamse Regering vastgesteld signaalgebied/overstromingsgebied. In dit gebied zal geen bebouwing komen.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP loopt vanaf 11 oktober t.e.m. 9 december 2021. In de startnota lees je meer over de intentie van dit RUP en worden eventuele milieueffecten onder de loop genomen. Er is nog geen grafisch plan op perceelsniveau: daarvoor volgt in 2022 nog een openbaar onderzoek.

De startnota en de procesnota kan je hier nalezen of inkijken aan de infobalie van het gemeentehuis.

Participatiemoment

Een participatiemoment vindt plaats in het gemeentehuis van Puurs op woensdag 27 oktober 2021 tussen 17u en 20u. Om dit participatiemoment efficiënt te organiseren werken we enkel op afspraak. Dit kan telefonisch via 03 203 27 00 of mailen naar info@puursam.be.

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de start- en procesnota bezorg je deze uiterlijk 9 december 2021 aan het college van burgemeester en schepenen.

Je kan dit doen door:

  • een  aangetekende brief te sturen naar Hoogstraat 29, 2870 Puurs of
  • door een brief op dit adres af te geven tegen ontvangstbewijs of
  • door een mail te sturen naar planologie@puursam.be.

 

 

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.