Masterplan Kalfort

We hebben mooie plannen met Kalfort! Zo zal het gebied tussen de spoorlijn en de N16 er helemaal anders gaan uitzien – met ruimte voor groen, recreatie én wonen.  

Waarom?

Onze gemeente heeft een vooruitstrevende visie op ruimtelijke ordening in de eenentwintigste eeuw. Natuur, mobiliteit en klimaat zijn daarbij topprioriteit.

Iedereen heeft graag open ruimte met natuur- en recreatiegebieden. Die open ruimtes behoud je het best door de dorpskernen te verdichten - met andere woorden: door daar te bouwen. Belangrijk is om die kernen en open ruimtes goed met elkaar te verbinden voor een optimale mobiliteit.

Goed om te weten: het verdichten van de woonkernen zal altijd slim gebeuren. Dat betekent: 

 • op de juiste plaats: dicht bij winkels, scholen, dienstverleningslocaties, invalswegen, openbaar vervoer, … 
 • op de juiste manier: compact bouwen mét voldoende groen in de buurt (privé of openbaar) 

Drijfveer voor zoveel groen? Het klimaat! 

 • We krijgen steeds warmere zomers. Hoe minder beton die de hitte vasthoudt, hoe beter. 
 • We kampen steeds vaker met droogte. Hoe meer groen om het water te absorberen, hoe beter.

Kalfort krijgt niet alleen een groene ruimte óp de site van het masterplan. Iets verderop vind je de Poorterbossen waar meer dan 25.000 bomen worden aangeplant.

Wat?

Het masterplan pakt het gebied aan tussen de spoorlijn en de N16 waar ook enkele verenigingen hun thuishaven hebben. Dit waardevolle gebied willen we in de toekomst maximaal gebruiken om Kalfort te versterken. 

Het wordt een parkgebied met:

 • Woonstrook en revalidatiecentrum

Langs de spoorlijn is een strook voorzien voor nieuwe woningen met terras of tuintje. En aan de L. Van Kerckhovenstraat wordt een revalidatiecentrum neergezet. Tussen de nieuwe woningen komt een kleinschalig buurtpark als ontmoetingsplek voor de toekomstige bewoners. In het buurtpark komt ook een paviljoen voor activiteiten van verenigingen.

Masterplan Kalfort

 • Centrale as

Een centrale as scheidt de woonstrook van het publieke park. Deze boulevard zorgt voor een directe verbinding voor fietsers en voetgangers en laat ook hulpdiensten toe. In de L. Van Kerckhovenstraat komt een toegang tot het parkgebied. Voetgangers en fietsers bereiken via verschillende paden het hart van het park. 

 • Parkweiden 

Centraal tussen de woonstrook en de beek komen open parkweiden. Je kunt er sporten, picknicken of luieren en kinderen kunnen er naar hartenlust spelen. Deze parkweiden zijn ook een geschikte locatie voor activiteiten en evenementen. 

Masterplan Kalfort

 • Bos 

In het parkgebied komt een bos: dat is een goede, natuurlijke geluidsbuffer voor het geluid van de N16 naar de Kalfortse woonkern toe. Bovendien verhoogt het bos de biodiversiteit in het gebied, goed voor mens en milieu! Het bos krijgt enkele open plekken die je heel divers kunt invullen: als rustpunt om te bezinnen, met een klein amfitheater voor activiteiten, met speeltuigen, …

Wat met de verenigingen die momenteel een thuis hebben op het terrein?

 • Chiro Kalfort krijgt een nieuwe stek: die komt aan de overkant van de beek, op een open plek in het bos.
 • Scouts Kalfort behoudt zijn huidige locatie.
 • Voetbalclub Daghet verhuist naar sportpark De Schans.

Om deze plannen te realiseren, maken we een RUP Dorpspark Kalfort.

Wie?

De gemeente schakelde studiebureau Atelier Horizon in om dit gebied in te tekenen.

En ook jij mocht mee sleutelen aan het masterplan dankzij inspraakmomenten. Ontdek wat we veranderden aan het voorlopige ontwerp op basis van jouw suggesties.

Timing?

2021

 • Maart: informatie- en participatietraject over het voorontwerp
 • Mei: verfijning van het masterplan
 • Juni: goedkeuring van het definitief masterplan door gemeenteraad

2023 - 2030

Uitvoering van het masterplan.

Hou onze gemeentelijke communicatiekanalen in het oog voor een stand van zaken.masterplan Kalfort

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.